Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/40/2015 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2015?rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])) oraz art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.[2])), po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Burmistrza Miasta Radzionków, Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, Burmistrza Miasta Kalety, Wójta Gminy Świerklaniec, Wójta Gminy Ożarowice, Wójta Gminy Zbrosławice, Wójta Gminy Tworóg, Wójta Gminy Krupski Młyn, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Dostępność świadczeń farmaceutycznych dla ludności w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zapewniają apteki czynne całodobowo:

1) Apteka „Pod Aniołem” funkcjonująca w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 5, oznaczona w załączniku pod pozycją 27.

2) Apteka „LEKOSFERA DGA20” funkcjonująca w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 189, oznaczona w załączniku pod pozycją 32.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


Załącznik do uchwały nr III/40/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 lutego 2015 r.

Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Lp

NAZWA APTEKI

KOD

MIASTO

ULICA

PN-PT

SOBOTA

NIEDZIELA

1.

VITA

42-660

Kalety

1-go Maja 1

08:00-20:00

08:00-16:00

X

2.

RODZINNA

42-660

Kalety

Ks. Rogowskiego 6a

08:00-18:00

08:00-13:00

X

3.

APTEKA PRYWATNA

42-660

Kalety

Żwirki i Wigury 9

09:00-17:00

X

X

4.

APTEKA

42-674

Kamieniec

Tarnogórska 79

08:00- 16:00
środa
13:00 -19:00

08:00-14:00

X

5.

MŁYŃSKA

42-693

Krupski Młyn

Główna 5

09:00-18:00

09:00-13:00

X

6.

MOJE ZDROWIE

42-610

Miasteczko Śląskie

Cynkowa 6

08:00-18:30

08:00-13:00

X

7.

COR PHARM

42-610

Miasteczko Śląskie

Dworcowa 24

09:00-18:00

09:00-13:00

X

8.

ŚW. JERZEGO

42-610

Miasteczko Śląskie

Rynek 18

07:30-18:00

08:00-14:00

X

9.

MARIA VICTORIA

42-620

Nakło Śląskie

Główna 91

08:00-18:00

08:00-13:00

X

10.

FIZJO

41-922

Radzionków

Ks. J. Knosały 61 a

08:00-19:00

08:00-13:00

X

11.

FIZJO

41-922

Radzionków

Męczenników Oświęcimia 25

08:00-19:00

08:00-13:00

X

12.

KINGA

41-922

Radzionków

Kużaja 57

08:00-19:00

08:00-12:00

X

13.

ŚW. WOJCIECHA

41-922

Radzionków

Męczenników Oświęcimia 6a

08:00-19:00

08:00-14:00

X

14.

POD MANDRAGORĄ

41-922

Radzionków

Szymały 5a

08:00-19:00

08:00-13:00

X

15.

LAURY

41-922

Radzionków

Św. Wojciecha 21

07:30-19:30

08:00-13:00

08:00-13:00

16.

SĄSIEDZKA

42-622

Świerklaniec

Główna 43

08:00-19:00

X

X

17.

ŚWIAT ZDROWIA

42-609

Tarnowskie Góry

Armii Krajowej 1

08:00-19:00

08:00-14:00

X

18.

ZDROWIT

42-600

Tarnowskie Góry

Fińska 53

08:00-20:00

08:00-15:00

X

19.

EURO APTEKA

42-600

Tarnowskie Góry

Kościuszki 5

09:00-21:00

09:00-21:00

09:00-18:00

20.

DBAM O ZDROWIE

42-600

Tarnowskie Góry

Zagórska 220

09:00-21:00

09:00-21:00

10:00-19:00

21.

ŚW. MIKOŁAJA

42-600

Tarnowskie Góry

Okrzei 21

08:00-19:00

08:00-13:00

X

22.

ZDROWIT

42-600

Tarnowskie Góry

Opolska 21

08:00-20:00

08:00-13:00

X

23.

DR. MAX

42-600

Tarnowskie Góry

Piłsudskiego 18

08:00-18:00

X

X

24.

MARIAŃSKA

42-600

Tarnowskie Góry

Piłsudskiego 4

08:00-18:00

07:30-14:00

X

25.

DYLLA SPÓŁKA JAWNA

42-612

Tarnowskie Góry

Poczdamska 7

08:00-18:00

X

X

26.

RADOSNA

42-600

Tarnowskie Góry

Rynek 13

07:30-20:00

08:00-14:00

X

27.

POD ANIOŁEM

42-600

Tarnowskie Góry

Rynek 5

czynna całodobowo

28.

ZDROVIT V

42-600

Tarnowskie Góry

Sienkiewicza 1

06:30-22:00

08:00-20:00

10:00-18:00

39.

POD SŁONECZNIKAMI

42-606

Tarnowskie Góry

Słoneczników 26

08:00-20:00

X

09:00-15:00

30.

ŚW. KAMILA

42-606

Tarnowskie Góry

Słoneczników 44

08:00-19:00

09:00-13:00

X

31.

AVICENNA

42-612

Tarnowskie Góry

Szwedzka 2

08:00-19:00

08:00-14:00

X

32.

LEKOSFERA DGA20

42-680

Tarnowskie Góry

Zagórska 189

czynna całodobowo

33.

DBAM O ZDROWIE

42-612

Tarnowskie Góry

Łotewska 2

07:30-19:30

07:30-15:30

X

34.

STRZYBNICKA

42-680

Tarnowskie Góry

Zagórska 83

08:00-18:00

09:00-13:00

X

35.

RADOSNA

42-600

Tarnowskie Góry

Zamkowa 4

07:00-19:00

08:00-14:00

X

36.

APTEKA PRYWATNA

41-962

Tąpkowice

Zwycięstwa 17

09:00-17:00

09:00-13:00

X

37.

MARIAŃSKA

42-690

Tworóg

Zamkowa 13

09:00-18:00

08:30-13:30

X

38.

BRAK NAZWY

42-672

Wieszowa

Bytomska 113

08:00-17:00

09:00-13:00

X

39.

ZIKO APTEKA

42-612

Tarnowskie Góry

Poczdamska 8

08:00-21:00

08:00-16:00

X

40.

RADOSNA

42-600

Tarnowskie Góry

Krakowska 16

07:30-20:00

08:00-14:00

X

41.

AWOS 5

42-612

Tarnowskie Góry

Janasa 11

08:00-20:00

08:00-16:00

X

42.

AWOS 7

42-600

Tarnowskie Góry

Bytomska 14

08:00-20:00

08:00-13:00

X


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2008r. nr 234 poz. 1570, nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009r. nr 18 poz. 97, nr 31 poz. 206, nr 98 poz. 817, nr 95 poz. 788, nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010r. nr 78 poz. 513, nr 107 poz. 679, Dz. U. z 2011r. nr 63 poz. 322, nr 82 poz. 451, nr 106 poz. 622, nr 112 poz. 654, nr 113 poz. 657, nr 122 poz. 696, Dz. U. z 2012r. poz. 1342, poz. 1544, Dz. U. 2013r. poz. 1245, Dz. U. z 2014r. poz. 1491, Dz. U. z 2014r. poz. 822

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe