| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Brenna

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z?liczbą punktów w?postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i?oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w?szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brenna:

Lp.

Rodzaj kryterium

Liczba punktów

1.

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin.

3

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

2

3.

Dziecko, które było zgłoszone w poprzednim roku szkolnym do danego przedszkola, a nie było przyjęte z braku miejsc.

2

4.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.

2

5.

Dziecko, którego tylko jeden z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

1

6.

Dziecko, którego rodzeństwo objęte jest edukacją w placówce oświatowej położonej bliżej przedszkola pierwszego wyboru.

1

§ 2. 1. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów nr: 2, 5 i 6 jest wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium nr 1 jest wzór deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium nr 4 jest wzór deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »