| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/42/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 730.041,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.                                                                                   

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 734.969,48,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na;
- realizacje projektu „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica-Etap
II” ( 633.711,-)
- realizacje projektu „Trenuj razem z nami”(7.045,-)
- realizacja projektu „W drodze do szkolnych sukcesów” –(91.376,-) oraz zmian pomiędzy działami.

1

Planowane dochody budżetowe

-

33.204.015,00

2

Planowane wydatki budżetowe

-

31.997.518,48

3

Nadwyżka budżetu ;

-

1.206.496,52

Przeznaczona na spłatę kredytów

-

1.206.496,52

4

Rozchody ( spłaty)

-

1.206.496,52

kredytów bankowych

-

1.036.400,00

pożyczek

-

170.096,52

w tym:

na realizację projektów

-

91.071,52

5

Przychody

-

0

kredyty bankowe

-

0

pożyczki

-

0

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »