| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 - 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry
postanawia:

§ 1. 1. Określić kryteria i punktację kryteriów do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry, w sposób następujący:

1) Kandydat, który w roku rekrutacji kończy 4 lata - otrzymuje 100 punktów,

2) Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą - otrzymuje 80 punktów,

3) Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu - otrzymuje 60 punktów,

4) Kandydat, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną - otrzymuje 40 punktów,

5) Kandydat, którego wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi:

a) 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - otrzymuje 10 punktów,

b) więcej niż 100% a mniej lub 140% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - otrzymuje 8 punktów,

c) więcej niż 140% a mniej lub 180% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - otrzymuje 6 punktów,

d) więcej niż 180% a mniej lub 220% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - otrzymuje 4 punkty,

e) więcej niż 220% a mniej lub 260% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - otrzymuje 2 punkty,

f) więcej niż 260% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - otrzymuje 0 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1. w przypadku kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 jest oświadczenie rodziców/rodzica/ opiekuna(ów) prawnych we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola,

2. w przypadku kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców/rodzica/ opiekuna(ów) prawnych kopia opinii.

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje suma otrzymanych punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »