Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 164/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 7 października 2010r.

w sprawie ze skarg Pawła Poloka i Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Wisły z dnia 16 maja 2006 r. nr XLVII/397/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe