Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 7113.1.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na obszarze Gminy Piekary Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 31.01.2014 r., poz. 150), w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 nr 250 poz.1873).

1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Piekary Śląskie.

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły *

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40

A

1**
2

8,34

8,53

7,48

B

7,21

5,70

6,75

8,35

8,75

10,10

C

40 m² do 60

A

5,04

8,44

8,65

6,96

B

7,09

5,77

7,50

8,31

8,75

11,32

C

powyżej 60 m² do
80 m²

A

7,85

7,70

4,90

B

7,04

5,81

7,36

8,20

5,20

11,78

C

powyżej 80m²

A

7,85

B

6,92

5,57

7,09

C

1) A – standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

1) B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

2) C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

3) * - budynek wymaga remontu

4) 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

5) 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Piekary Śląskie.


b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40

A

1 **
2

8,6

4,79

8,53

7,48

B

7,21

5,73

6,75

8,41

8,75

10,10

C

40 m² do 60

A

5,04

8,71

4,79

8,68

6,93

B

7,09

5,76

7,72

8,52

8,75

11,42

C

powyżej 60 m² do
80 m²

A

8,30

8,58

4,90

B

7,04

5,74

7,36

8,20

5,20

11,78

C

powyżej 80

A

7,85

B

6,92

5,57

7,29

C

1) A – standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

1) B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

2) C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

3) * - budynek wymaga remontu

4) 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

5) 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


(-) Sława Umińska-Duraj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe