| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.30.2015 Rady Gminy Przystajń

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z?liczbą punktów w?drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w?szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń:

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 5 punktów,

2) korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wymiarze powyżej podstawy programowej – 1 punkt za każdą dodatkową godzinę (maksymalnie 4 punkty),

3) korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodzeństwo dziecka – 5 punktów,

4) zamieszkanie dzieci w obwodzie szkoły podstawowej (dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz zespołów szkolno-przedszkolnych) – 5 punktów,

5) zadeklarowanie uczęszczania do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dzieci będących młodszym rodzeństwem kandydatów - 5 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego – każdy rodzic składa odrębne oświadczenie (załącznik nr 1);

2) oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (załącznik nr 2);

4) oświadczenie rodzica/ów o zadeklarowaniu uczęszczania rodzeństwa do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (załącznik nr 3);

5) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę (załącznik nr 4).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »