| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/29/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem liczby mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo.

2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Rodzaj Gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty za odpady oddawane w sposób SELEKTYWNY

Miesięczna stawka opłaty za odpady oddawane w sposób

NIE SELEKTYWNY

Gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 osobę

6 zł

12 zł

Gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 osoby

12 zł


24 zł

Gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 osoby

18 zł

36 zł

Gospodarstwo domowe zamieszkane przez 4 osoby i więcej

21 zł

48 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Ujsoły z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »