| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.37.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)

§ 1. Ustala się od dnia 1 lutego 2015 roku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się od dnia 1 lutego 2015 roku  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą od stawki określonej w § 1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/292/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. oraz Uchwala XLVII/446/2014 z dnia 24 lutego 2014r.

§ 5. 1.Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                 Urzędu Miasta Wojkowice.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »