| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 1.

Wymagania w zakresie posiadanych środków i wyposażenia technicznego

1st Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

1) urządzeniami i środkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich zdrowiu i życiu, bezpiecznie dla bezpośredniego otoczenia,

2) środkiem do transportu zwierząt o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, spełniającym wymogi określone przepisami prawa.

2nd Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, a także lekarzem weterynarii, jak również dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

§ 2.

Wymagania w zakresie doświadczenia

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie znajomości przepisów o ochronie zwierząt.

§ 3.

Potwierdzenie wymagań

1st Wymienione w § 1 i § 2 wymagania i warunki powinny zostać wykazane odpowiednimi dowodami.

2nd Dowodami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

2) dokumenty potwierdzające rejestrację u powiatowego lekarza weterynarii z uwagi na działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt,

3) dowody potwierdzające posiadanie szkoleń w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie znajomości przepisów o ochronie zwierząt,

4) umowa o stałej współpracy ze schroniskiem dla zwierząt i weterynarzem,

5) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z nieruchomości, na której zlokalizowane jest miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »