| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/302/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518); Rada Gminy Krupski Młyn uchwala

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XXXIX/302/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn, w następujący sposób:

1. Dopisać Rozdział 6 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI § 7 w brzmieniu: "Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Krupski Młyn na zawieranie kolejnych umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Krupski Młyn na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców."

2. Dotychczasowy Rozdział 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE oznaczyć jako Rozdział 7, a § 7, § 8, § 9 odpowiednio jako § 8, § 9, § 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Ochman-Szyguła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »