| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 91/15 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz.180 i poz. 1072), w związku z uchwałą Nr III/35/2015 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Bogdana Maliny przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Olsztyn w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 24 maja 2015 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
I Wicewojewoda


Mirosław Szemla


Załącznik do Zarządzenia Nr 91/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn w okręgu wyborczym nr 6

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

1

2

do 15.03.2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn w okręgu wyborczym nr 6,

do 22.03.2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie ,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 6,

do 25.03.2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie,

do 30.03.2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie,

do 14.04.2015 r. (do godziny 2400)

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 6,

do 24.04.2015 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o siedzibie komisji wyborczej przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

do 03.05.2015 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Olsztynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie,

- sporządzenie spisu wyborców dla okręgu wyborczego nr 6 w Urzędzie Gminy Olsztyn,

-zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a,

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Olsztynie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,

do 04.05.2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 6,

do 15.05.2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

22.05.2015 r. o godz.2400

- zakończenie kampanii wyborczej,

23.05.2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie spisu wyborców,

24.05.2015 r. w godz. 7:00-21:00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »