Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-12/15 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Komisarz Wyborczy w Katowicach,

postanawia

1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Siemianowic Śląskich Pana Roberta Franciszka Myrty (Myrta) wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW Rafał Piech SMS w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Siemianowic Śląskich z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

2. postanowienie przekazać zainteresowanemu, Wojewodzie Śląskiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

3. postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej.

4. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe