Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 04/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 13 marca 2015r.

do Porozumienia Komunalnego nr 01/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 04 maja 2011 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe