Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Nędza

z dnia 16 marca 2015r.

z wykonania budżetu gminy, z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nędza za 2014 r. zgodnie z treścią załączników od 1 do 9 do Zarządzenia Nr 0050.69.2015 z dnia 16 marca 2015 r.

Wójt Gminy Nędza


Anna Iskała


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe