Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie zestawienia za rok 2014 danych, dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Pilchowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tj. Dz. U. z 2013r., Poz. 150)

Wójt Gminy Pilchowice
ogłasza

1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze Gminy Pilchowice, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Zestawienie wymienione w pkt 1 obejmuje w odrębnych tabelach okres pierwszego półrocza
2014 roku oraz okres drugiego półrocza 2014 roku.

3. Udostępnienie w/w zestawień danych następuje również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.
Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla


Załącznik do Ogłoszenia Nr 1
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 10 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie danych za 2014r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe