Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 33/2015 Wójta Gminy Lyski

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Lyski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz.150/ w związku z § 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części /Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 250, poz. 1873/, oraz działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm./

Wójt Gminy Lyski
ogłasza, co następuje:

1. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Lyski:

1) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

Po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

10,00

B

3,22

3,90

C

40 m2 do 60 m2

A

10,00

B

3,90

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

10,00

B

3,22

C

powyżej 80 m2

A

B

3,22

C

- A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

- B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

- C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)

- * - budynek wymaga remontu

- 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

- 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

Po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

10,00

B

3,22

3,90

C

40 m2 do 60 m2

A

10,00

B

3,90

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

10,00

B

3,22

C

powyżej 80 m2

A

B

3,22

C

Wójt Gminy Lyski


Grzegorz Gryt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe