Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2015 Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.150 ) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. Nr 250, poz. 1873)

OGŁASZAM
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Gminy Rudziniec, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Obrzut


Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/2015
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Gminy Rudziniec

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły*

dobry

zły*

dobry

zły*

dobry

zły*

dobry

poniżej 40 m2

A

B

4,20

3,70

1)** 2,90

2) 3,70

C

40 m2 do 60 m2

A

B

3,70

1)** 1,40

2) 3,70

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

4,20

3,70

1)** 1,80

2) 3,70

C

powyżej 80 m2

A

B

3,70

C

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Gminy Rudziniec

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

B

4,20

3,70

2,80

1)** 2,90

2) 3,70

1,70

C

40 m2 do 60 m2

A

B

3,70

2,80

1)** 1,40

2) 3,70

1,70

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

4,20

3,70

1)** 1,80

2) 3,70

C

powyżej 80 m2

A

B

3,70

C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe