Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-6(3)/2015/13557/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 marca 2015r.

o podmiocie ubiegającym się o koncesję na: obrót ciepłem

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) informuję, że "ESOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie ubiega się o koncesję na: obrót ciepłem.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe