Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-18(3)/2015/8033/JSk Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa: Elektrociepłowni Chorzów "ELCHO" Spółka Akcyjna (dawniej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Chorzowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe