| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków

Na podstawie 18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U.2013 r. poz.465.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z póź.zm.) Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:

§ 1.

Na inkasentów poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należących do osób fizycznych wyznacza się następujące osoby:

a) w sołectwie Brzyszów Pana Jaksendra Mariana

b) w sołectwie Cegielnia Pana Błachowicza Piotra

c) w sołectwie Jaskrów Panią Tyras Krystynę

d) w sołectwie Jaźwiny Panią Boral Iwonę

e) w sołectwie Krasice Pana Bekusa Ireneusza

f) w sołectwie Kuśmierki Pana Kowalczyka Mirosława

g) w sołectwie Kłobukowice Pana Herężego Łukasza

h) w sołectwie Kobyłczyce Pana Jabłońskiego Artura

i) w sołectwie Kuchary Pana Całusa Gabriela

j) w sołectwie Małusy Małe Panią Siwek Agatę

k) w sołectwie Małusy Wielkie Pana Makowskiego Czesława

l) w sołectwie Mstów Pana Bigosińskiego Zbigniewa

m) w sołectwie Mokrzesz Pana Tyrasa Konrada

n) w sołectwie Siedlec Pana Sieradzkiego Zygmunta

o) w sołectwie Srocko Pana Szymczyka Jerzego

p) w sołectwie Wancerzów Pana Brędzel Tadeusza

r) w sołectwie Zawada Panią Siwek Zenonę

s) w sołectwie Latosówka Pana Kubata Krzysztofa.

§ 2.

W przypadkach losowych uniemożliwiających inkasentowi wykonywanie poboru podatków lub w przypadku jego śmierci, do czasu wyznaczenia przez Radę Gminy nowego inkasenta do wykonywania tych czynności wyznacza się najmłodszego członka Rady Sołeckiej danego sołectwa.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mstowie z dnia 31 marca 2011 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »