Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Radlina; Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu ul. Karola Miarki 4

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe