Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie rozliczenia zadania realizowanego w 2014 r. polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe