Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/5/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi i nadania nazw odcinkom dróg na terenie gminy Bieruń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.1. Nadać nazwę bocznemu odcinkowi ul. Borowinowej, położonemu w rejonie posesji nr 14 - ulica Grzybowa, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadać nazwę bocznemu odcinkowi ul. Groblanej - ulica Miodowa, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Nadać nazwę odcinkowi łączącemu ul. Warszawską z ul. Kościelną, biegnącemu przy posesji nr 108 - ulica Sośnina, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Nadać nazwę bocznemu odcinkowi ul. Sokolskiej - ulica Bociania, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienić nazwę części ul. Rycerskiej, biegnącej od skrzyżowania z ul. Łysinową do rozwidlenia dróg na wysokości działki nr 2271/139 na ulica Szynowa, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Nadać nazwę bocznemu odcinkowi ul. Domy Polne, biegnącemu wzdłuż posesji nr 5 - ul. Poziomkowa, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Nadać nazwę bocznemu odcinkowi ul. Domy Polne, biegnącemu za posesją nr 9 - ul. Chabrowa, zgodnie z załącznikiem
nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/5/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe