Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 30 marca 2015r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) informuje się, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 97/FB/15 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.03.2015 roku.

Prezydent Miasta


Adam Rams


SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok

infoRgrafika

Zakres opracowania:

- część tabelaryczno - finansowa - załącznik nr 1 - 6,

- cześć opisowa - załącznik nr 7.


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe