Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.19.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 kwietnia 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poraj nr 22(VI)15 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe