| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 10 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXVIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 września 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXVIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 września 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek


Załącznik do Uchwały Nr 31/VII/2015
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

Kamienica Polska

Ryszard Polaczek

Rudnik Wielki

Grzegorz Kwiecień

Osiny

Jan Krzyczmonik

Wanaty

Stefan Kosiak

Zawisna

Czesław Kupczyk

Zawada

Marian Kura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »