Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Miedźna

z dnia 5 marca 2015r.

do porozumienia zawartego w dniu 27.10.2014 r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św.ap. Piotra i Pawła w Tychach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe