Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr F.3035.1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy

z dnia 27 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2012

Tekst pierwotny

Burmistrz Łaz


Maciej Kaczyński


Załącznik do Sprawozdania Nr F.3035.1.2013
Burmistrza Łaz
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe