Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/110/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom, zgodnie z załącznikiem będącym integralną częścią uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/393/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/110/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

WYKAZ OBWODÓW PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA BYTOMIA

O B W Ó D

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Szafranka w Bytomiu,

ul. Tarnogórska 2,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Akacjowa - numery wszystkie

2. Aleja Legionów - numery wszystkie

3. Alejka Marka Sienickiego - numery wszystkie

4. Aleja tenisistów - numery wszystkie

5. ul. Teodora Axentowicza - numery wszystkie

6. skwer podkomisarza Tadeusza Bartosika - numery wszystkie

7. skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty - numery wszystkie

8. pl. Georga Bruninga - numery wszystkie

9. ul. Cegielniana - numery wszystkie

10. ul. Ignacego Chrzanowskiego - numery nieparzyste 1,1a,1b

11. ul. Michała Drzymały - numery wszystkie

12. ul. Dworska - numery wszystkie

13. ul. Juliana Fałata - numery wszystkie

14. ul. Grabowa - numery wszystkie

15. ul. Jaworowa - numery wszystkie

16. ul. Jana Kasperka - numery wszystkie

17. ul. Klonowa - numery wszystkie

18. skwer Leopolda Kobierskiego - numery wszystkie

19. ul. Kolejowa - numery wszystkie

20. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego - numery wszystkie

21. pl. Kazimierza Kruczkowskiego - numery wszystkie

22. ul. Juliusza Ligonia - numery wszystkie

23. ul. Łużycka - numery wszystkie

24. ul. Gustawa Morcinka - numery wszystkie

25. ul. Księdza Franciszka Nawrota - numery wszystkie

26. ul. Bożenny Odlanickiej - Poczobutt - numery wszystkie

27. ul. Odrzańska - numery wszystkie

28. ul. Olimpijska - numery wszystkie

29. ul. Parkowa - numery wszystkie

30. ul. Piłkarska - numery wszystkie

31. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery nieparzyste od 1 do 27

32. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery parzyste od 2a do 20

33. ul. Powstańców Warszawskich - numery nieparzyste od 33 do końca

34. ul. Powstańców Warszawskich - numery parzyste od 34 do końca

35. pl. Rodła - numery wszystkie

36. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 2 do 46

37. ul. Strzelców Bytomskich - numery nieparzyste od 1 do 51

38. skwer Ojca Ryszarda Ślebody

39. pl. Władysława Targalskiego - numery wszystkie

40. ul. Tarnogórska - numery wszystkie

41. ul. Piotra Woźniaka - numery wszystkie

42. ul. Wrocławska - numery nieparzyste

43. ul. Wrocławska - numery parzyste od 68 do końca


O B W Ó D

Gimnazjum nr 2 w Bytomiu, pl. Klasztorny 2,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. pl. Akademicki - numery wszystkie

2. ul. Alojzjanów - numery wszystkie

3. ul. Browarniana - numery wszystkie

4. ul. Bolesława Chrobrego - numery wszystkie

5. ul. Dojazd - numery wszystkie

6. ul. Dworcowa - numery wszystkie

7. ul. Gliwicka - numery wszystkie

8. pl. Grunwaldzki - numery wszystkie

9. pl. Andrzeja Hiolskiego - numery wszystkie

10. ul. Jagiellońska - numery wszystkie

11. ul. Józefa Jainty - numery wszystkie

12. ul. Antoniego Józefczaka - numery wszystkie

13. ul. Katowicka - numery wszystkie

14. pl. Klasztorny - numery wszystkie

15. ul. Wojciecha Korfantego - numery wszystkie

16. ul. Kościelna - numery wszystkie

17. pl. Tadeusza Kościuszki - numery wszystkie

18. ul. Krakowska - numery wszystkie

19. ul. Krawiecka - numery wszystkie

20. ul. Księdza Karola Koziołka - numery wszystkie

21. ul. Józefa Kwietniewskiego - numery wszystkie

22. ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza - numery wszystkie

23. ul. Lwowskich Dzieci - numery wszystkie

24. ul. Małgorzatki - numery wszystkie

25. ul. Mariacka - numery wszystkie

26. ul. Jana Matejki - numery wszystkie

27. ul. Karola Miarki - numery wszystkie

28. ul. Stanisława Moniuszki - numery wszystkie

29. ul. Murarska - numery wszystkie

30. ul. Piastów Bytomskich - numery wszystkie

31. ul. Piekarska - numery nieparzyste od 1 do 63

32. ul. Piekarska - numery parzyste od 6 do 56

33. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery parzyste od 22 do końca

34. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - numery nieparzyste od 29 do końca

35. ul. Podgórna - numery wszystkie

36. ul. Powstańców Warszawskich - numery nieparzyste od 1 do 31

37. ul. Powstańców Warszawskich - numery parzyste od 2 do 32

38. ul. Przechodnia - numery wszystkie

39. ul. Doktora Józefa Rostka - numery wszystkie

40. ul. Rycerska - numery wszystkie

41. Rynek - numery wszystkie

42. ul. Rzeźnicza - numery wszystkie

43. ul. Sądowa - numery wszystkie

44. pl. Generała Władysława Sikorskiego - numery wszystkie

45. ul. Jana Smolenia - numery wszystkie

46. pl. Jana III Sobieskiego - numery wszystkie

47. ul. Sokoła - numery wszystkie

48. pl. Karin Stanek - numery wszystkie

49. ul. Staromiejska - numery wszystkie

50. ul. Strażacka - numery wszystkie

51. skwer Ojca Rocha Szajcy

52. ul. Szkolna - numery wszystkie

53. ul. Karola Szymanowskiego - numery wszystkie

54. ul. Targowa - numery wszystkie

55. ul. Wałowa - numery wszystkie

56. ul. Stanisława Webera - numery wszystkie

57. ul. Stanisława Witczaka - numery nieparzyste od 5 do 73

58. ul. Stanisława Witczaka - numery parzyste od 4 do 76

59. pl. Michała Wolskiego - numery wszystkie

60. ul. Ludwika Zamenhofa - numery wszystkie

61. ul. Zaułek - numery wszystkie

62. ul. Stefana Żeromskiego - numery wszystkie

63. ul. Żołnierza Polskiego - numery wszystkie


O B W Ó D

Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bytomiu,

ul. Henryka Siemiradzkiego 9,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Stefana Batorego - numery wszystkie

2. ul. Chłodna - numery wszystkie

3. ul. Fryderyka Chopina - numery wszystkie

4. ul. Ignacego Chrzanowskiego - numery nieparzyste od 1c do końca

5. ul. Ignacego Chrzanowskiego - numery parzyste od 2 do końca

6. ul. Adama Didura - numery wszystkie

7. ul. Karola Estreichera - numery wszystkie

8. ul. Wincentego Janasa - numery wszystkie

9. ul. Jana Kasprowicza - numery wszystkie

10. ul. Kazimierza Wielkiego - numery wszystkie

11. ul. Józefa Ligęzy - numery wszystkie

12. ul. Jacka Malczewskiego - numery wszystkie

13. ul. Porucznika Serafina Myśliwca - numery wszystkie

14. ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego - numery wszystkie

15. ul. Obozowa - numery wszystkie

16. skwer Ojca Adama Wiktora - numery wszystkie

17. ul. Stanisława Olejniczaka - numery wszystkie

18. ul. Elizy Orzeszkowej - numery wszystkie

19. ul. Pilotów - numery wszystkie

20. ul. Pionierów - numery wszystkie

21. ul. Przemysłowa - numery wszystkie

22. ul. Kazimierza Pułaskiego - numery wszystkie

23. ul. Rajska - numery wszystkie

24. ul. Mikołaja Reja - numery wszystkie

25. ul. Tadeusza Rejtana - numery wszystkie

26. ul. Robotnicza - numery wszystkie

27. ul. Ireny Sendlerowej - numery wszystkie

28. ul. Henryka Siemiradzkiego - numery wszystkie

29. ul. Składowa - numery wszystkie

30. ul. Marii Skłodowskiej - Curie - numery wszystkie

31. ul. Ludwika Solskiego - numery wszystkie

32. ul. Towarowa - numery wszystkie

33. ul. Łukasza Wallisa - numery wszystkie

34. ul. Wrocławska - numery parzyste od 4 do 62

35. ul. Leona Wyczółkowskiego - numery wszystkie

36. ul. Stanisława Wyspiańskiego - numery wszystkie

37. ul. Zygmunta Starego - numery wszystkie

38. ul. Żwirki i Wigury - numery wszystkie


OBWÓD

Gimnazjum nr 4 im. Kamili Skolimowskiej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Żeromskiego 46,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Pułkownika Jana Białego - numery wszystkie

2. ul. Józefa Chełmońskiego - numery wszystkie

3. ul. Jana Cybisa - numery wszystkie

4. ul. Stefana Czarnieckiego - numery wszystkie

5. ul. Józefa Gallusa - numery wszystkie

6. ul. Artura Grottgera - numery wszystkie

7. ul. Gwarecka - numery wszystkie

8. ul. Kamieńska - numery wszystkie

9. ul. Kędzierzyńska - numery wszystkie

10. ul. Juliusza Kossaka - numery wszystkie

11. ul. Krucza - numery wszystkie

12. ul. Kruszcowa - numery wszystkie

13. ul. Kwiatowa - numery wszystkie

14. ul. Adama Mickiewicza - numery wszystkie

15. ul. Orląt Lwowskich - numery wszystkie

16. ul. Oświęcimska - numery wszystkie

17. ul. Piekarska - numery parzyste od 60 do końca

18. ul. Piekarska - numery nieparzyste od 71 do końca

19. ul. Powstańców Śląskich - numery wszystkie

20. ul. Północna - numery wszystkie

21. ul. Bolesława Prusa - numery wszystkie

22. ul. Józefa Rudzkiego - numery wszystkie

23. ul. Sandomierska - numery wszystkie

24. ul. Słoneczna - numery wszystkie

25. pl. Słowiański - numery wszystkie

26. ul. Leopolda Staffa - numery wszystkie

27. ul. Stawowa - numery wszystkie

28. ul. Księdza Józefa Szafranka - numery wszystkie

29. ul. Towarzyska - numery wszystkie

30. ul. Tramwajarzy - numery wszystkie

31. ul. Ułańska - numery wszystkie

32. ul. Wesoła - numery wszystkie

33. ul. Stanisława Witczaka - numery parzyste od 78 do końca

34. ul. Stanisława Witczaka - numery nieparzyste od 79 do końca

35. pl. Wojska Polskiego - numery wszystkie

36. ul. Zielona - numery wszystkie


O B W Ó D

Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi w Zespole Szkół nr 1 w Bytomiu, ul. Arki Bożka 21,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Arki Bożka - numery wszystkie

2. pl. Świętej Barbary - numery wszystkie

3. ul. Józefa Bema - numery wszystkie

4. ul. Brzezińska - numery wszystkie

5. ul. Chorzowska - numery wszystkie

6. ul. Cicha - numery wszystkie

7. ul. Floriańska - numery wszystkie

8. ul. Głęboka - numery wszystkie

9. ul. Bartosza Głowackiego - numery wszystkie

10. al. Jana Pawła II - numery wszystkie

11. ul. Jana Nikodema Jaronia - numery wszystkie

12. ul. Wojciecha Kilara - numery wszystkie

13. ul. Świętej Kingi - numery wszystkie

14. ul. Jana Kochanowskiego - numery wszystkie

15. ul. Kołobrzeska - numery wszystkie

16. ul. Marii Konopnickiej - numery wszystkie

17. ul. Kopalniana - numery wszystkie

18. ul. Królowej Jadwigi - numery wszystkie

19. ul. Łączna - numery wszystkie

20. ul. Piotra Miętkiewicza - numery wszystkie

21. ul. Mikołaja - numery wszystkie

22. ul. Miodowa - numery wszystkie

23. ul. Feliksa Musialika - numery wszystkie

24. ul. Wilhelma Prokopa - numery wszystkie

25. ul. Pszczyńska - numery wszystkie

26. ul. Władysława Reymonta - numery wszystkie

27. ul. Marii Rodziewiczówny - numery wszystkie

28. ul. Księdza Wacława Schenka - numery wszystkie

29. ul. Siemianowicka - numery wszystkie

30. ul. Sienna - numery wszystkie

31. ul. Franciszka Smółki - numery wszystkie

32. ul. Szczęść Boże - numery wszystkie

33. ul. Juliana Tuwima - numery wszystkie


O B W Ó D

Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Władysława Broniewskiego - numery wszystkie

2. ul. Grzegorza Fitelberga - numery wszystkie

3. ul. Golfowa - numery wszystkie

4. ul. Generała Grota - Roweckiego - numery nieparzyste od 1 do 15

5. ul. Generała Grota - Roweckiego - numery parzyste od 2 do 6

6. ul. Generała Józefa Hallera - numery wszystkie

7. ul. Harcerska - numery wszystkie

8. ul. Kamienna - numery wszystkie

9. ul. Kolonia Zgorzelec - numery wszystkie

10. ul. Bolesława Krupińskiego - numery wszystkie

11. skwer Józefa Larischa -numery wszystkie

12. ul. Łabędzia - numery wszystkie

13. ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - numery wszystkie

14. ul. Obywatelska - numery wszystkie

15. ul. Orzegowska - numery nieparzyste od 13 do końca

16. ul. Orzegowska - numery parzyste od 32 do końca

17. ul. Adolfa Piątka - numery nieparzyste od 1 do 9

18. ul. Adolfa Piątka - numery parzyste od 2 do 12

19. ul. Srebrna - numery wszystkie

20. ul. Wincentego Witosa - numery nieparzyste od 1 do 11

21. ul. Wincentego Witosa - numery parzyste od 6 do 14

22. ul. Biskupa Adriana Włodarskiego - numery wszystkie

23. ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 1 do 79


O B W Ó D

Gimnazjum nr 7 w Bytomiu, ul. Karpacka 27,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Bałtycka - numery wszystkie

2. ul. Dywizji Kościuszkowskiej - numery wszystkie

3. ul. Godulska - numery wszystkie

4. ul. Generała Grota - Roweckiego - numery nieparzyste od 17 do końca

5. ul. Generała Grota - Roweckiego - numery parzyste od 8 do końca

6. ul. Karpacka - numery wszystkie

7. ul. Stanisława Małachowskiego - numery wszystkie

8. ul. Mazurska - numery wszystkie

9. ul. Maurycego Mochnackiego - numery wszystkie

10. ul. Michała Nowakowskiego - numery wszystkie

11. ul. Orzegowska - numery nieparzyste od 1 do 11

12. ul. Orzegowska - numery parzyste od 2 do 26

13. ul. Adolfa Piątka - numery nieparzyste od 11 do końca

14. ul. Adolfa Piątka - numery parzyste od 14 do końca

15. ul. Podhalańska - numery wszystkie

16. ul. Pomorska - numery wszystkie

17. ul. Aleksandra Puszkina - numery wszystkie

18. ul. Zygmunta Rostkowskiego - numery wszystkie

19. ul. Skrajna - numery wszystkie

20. ul. Skromna - numery wszystkie

21. ul. Tatrzańska - numery wszystkie

22. ul. Wincentego Witosa - numery nieparzyste od 13 do końca

23. ul. Wincentego Witosa - numery parzyste od 16 do końca

24. ul. Generała Zygmunta Wróblewskiego - numery wszystkie

25. ul. Wyzwolenia - numery wszystkie

26. ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 81 do 101

27. ul. Zabrzańska - numery parzyste od 6 do 92

28. ul. Zakątek - numery wszystkie

29. ul. Zielna - numery wszystkie


O B W Ó D

Gimnazjum nr 8 im. Janusza Korczaka w Bytomiu, ul. Worpie 14-16,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Adama Asnyka - numery wszystkie

2. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - numery wszystkie

3. ul. Bobrecka - numery wszystkie

4. ul. Borowa - numery wszystkie

5. ul. Braci Śniadeckich - numery wszystkie

6. ul. Celna - numery wszystkie

7. ul. Ludwika Chroboka - numery wszystkie

8. ul. Tadeusza Czackiego - numery wszystkie

9. ul. Piotra Czajkowskiego - numery wszystkie

10. ul. Generała Henryka Dąbrowskiego - numery wszystkie

11. pl. Wojciecha Drzymały - numery wszystkie

12. ul. Świętej Elżbiety - numery wszystkie

13. ul. Falista - numery wszystkie

14. ul. Michała Glinki - numery wszystkie

15. ul. Hutnicza - numery wszystkie

16. ul. Karlika - numery wszystkie

17. ul. Karola Jochymczyka - numery wszystkie

18. ul. Kolonia Azotów - numery wszystkie

19. ul. Kolonia Okrzei - numery wszystkie

20. ul. Kolonia Rubież - numery wszystkie

21. ul. Hugona Kołłątaja - numery wszystkie

22. ul. Konstytucji - numery wszystkie

23. ul. Kosynierów - numery wszystkie

24. ul. Księdza Pawła Krafczyka - numery wszystkie

25. ul. Krańcowa - numery wszystkie

26. ul. Bolesława Krzywoustego - numery wszystkie

27. ul. Łanowa - numery wszystkie

28. ul. Józefa Łaszczyka - numery wszystkie

29. ul. Mała - numery wszystkie

30. ul. Miechowicka - numery wszystkie

31. ul. Ludwika Mierosławskiego - numery wszystkie

32. ul. Młodzieżowa - numery wszystkie

33. pl. Na Bobrku - numery wszystkie

34. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza - numery wszystkie

35. pl. Niepodległości - numery wszystkie

36. ul. Zygmunta Noskowskiego - numery wszystkie

37. al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - numery wszystkie

38. ul. Karola Olszewskiego - numery wszystkie

39. ul. Władysława Orkana - numery wszystkie

40. ul. Osiedle Hutnicze - numery wszystkie

41. ul. Ludwika Pasteura - numery wszystkie

42. ul. Konrada Piecucha - numery wszystkie

43. ul. Pocztowa - numery wszystkie

44. ul. Pod Brzozami - numery wszystkie

45. ul. Księdza Jerzego Popiełuszki - numery wszystkie

46. ul. Przelotowa - numery wszystkie

47. ul. Racławicka - numery wszystkie

48. ul. Macieja Rataja - numery wszystkie

49. ul. Skośna - numery wszystkie

50. ul. Pawła Stalmacha - numery wszystkie

51. ul. Stalowa - numery wszystkie

52. ul. Stara Cynkownia - numery wszystkie

53. ul. Szyb Pilgera - numery wszystkie

54. ul. Świętego Marka - numery wszystkie

55. ul. Techniczna - numery wszystkie

56. ul. Tomasza - numery wszystkie

57. ul. Ustronie - numery wszystkie

58. ul. Wąska - numery wszystkie

59. ul. Worpie - numery wszystkie

60. ul. Wysoka - numery wszystkie

61. ul. Wytrwałych - numery wszystkie

62. ul. Zabrzańska - numery nieparzyste od 111 do końca

63. ul. Zabrzańska - numery parzyste od 98 do końca

64. ul. Zachodnia - numery wszystkie

65. ul. Żwirowa - numery wszystkie


OBWÓD

Gimnazjum nr 9 w Bytomiu, ul. Świętochłowicka 12,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Mikołaja Adamka - numery wszystkie

2. ul. Apteczna - numery wszystkie

3. ul. Armii Krajowej - numery wszystkie

4. ul. Astrów - numery wszystkie

5. ul. Bernardyńska - numery wszystkie

6. ul. Bratków - numery wszystkie

7. ul. Fabryczna - numery wszystkie

8. ul. Górnośląska - numery wszystkie

9. ul. Jałowcowa - numery wszystkie

10. ul. Jodłowa - numery wszystkie

11. ul. Kolonia Zygmunt - numery wszystkie

12. ul. Konwalii - numery wszystkie

13. ul. Krótka - numery wszystkie

14. ul. Krzyżowa - numery wszystkie

15. ul. Joachima Lelewela - numery wszystkie

16. ul. Ludowa - numery wszystkie

17. ul. Łagiewnicka - numery wszystkie

18. ul. Młyńska - numery wszystkie

19. ul. Ostatnia - numery wszystkie

20. ul. Palińskiego - numery wszystkie

21. ul. Prosta - numery wszystkie

22. ul. Pszczelna - numery wszystkie

23. ul. Mieczysława Romanowskiego - numery wszystkie

24. ul. Różana - numery wszystkie

25. ul. Rudna - numery wszystkie

26. ul. Spacerowa- numery wszystkie

27. ul. Stokrotek - numery wszystkie

28. pl. Witolda Szalonka - numery wszystkie

29. ul. Szyby Rycerskie - numery wszystkie

30. ul. Księdza Piotra Ściegiennego - numery wszystkie

31. ul. Świętego Piotra - numery wszystkie

32. ul. Świętochłowicka - numery wszystkie

33. ul. Świętojańska - numery wszystkie

34. ul. Świętych Cyryla i Metodego - numery wszystkie

35. ul. Tulipanów - numery wszystkie

36. ul. Warzywna - numery wszystkie

37. ul. Gabrieli Zapolskiej - numery wszystkie

38. ul. Księdza Feliksa Zielińskiego - numery wszystkie

39. ul. Stanisława Żółkiewskiego - numery wszystkie


OBWÓD

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu, ul. Szymały 124,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Graniczna - numery wszystkie

2. ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda - numery wszystkie

3. ul. Księdza Antoniego Leszczyka - numery wszystkie

4. ul. Modrzewiowa - numery wszystkie

5. ul. Podmiejska - numery wszystkie

6. ul. Generała Władysława Sikorskiego - numery nieparzyste od 9 do końca

7. ul. Spokojna - numery wszystkie

8. ul. Strzelców Bytomskich - numery nieparzyste od 125 do 215

9. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 120 do 270b

10. ul. Szymały - numery nieparzyste od 111a do końca

11. ul. Szymały - numery parzyste od 120 do końca

12. pl. Stefana Żeromskiego - numery wszystkie


OBWÓD

Gimnazjum nr 11 w Bytomiu, ul. Tysiąclecia 7,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. 9-go Maja - numery wszystkie

2. ul. 11-go Listopada - numery wszystkie

3. ul. Blachówka - numery wszystkie

4. ul. Dąbrowa Miejska - numery wszystkie

5. ul. Długa - numery wszystkie

6. ul. Dolomitowa - numery wszystkie

7. ul. Drzewna - numery wszystkie

8. ul. Galmanowa - numery wszystkie

9. ul. Górnicza - numery wszystkie

10. ul. Gwarków Tarnogórskich - numery wszystkie

11. ul. Wawrzyńca Hajdy - numery wszystkie

12. ul. Edmunda Herdy - numery wszystkie

13. ul. Franciszka i Wawrzyńca Holeczków - numery wszystkie

14. ul. Jagodowa - numery wszystkie

15. ul. Księdza Pawła Jaskółki - numery wszystkie

16. ul. Wincentego Kadłubka - numery wszystkie

17. ul. Kawki - numery wszystkie

18. ul. Edmunda Kokota - numery wszystkie

19. ul. Komisji Edukacji Narodowej - numery wszystkie

20. ul. Janusza Korczaka - numery wszystkie

21. ul. Lazarówka - numery wszystkie

22. ul. Legnicka - numery wszystkie

23. ul. Leśna - numery wszystkie

24. ul. Letnia - numery wszystkie

25. ul. Władysława Łokietka - numery wszystkie

26. ul. Łukowa - numery wszystkie

27. ul. Magdaleny - numery wszystkie

28. ul. Malinowa - numery wszystkie

29. ul. Miła - numery wszystkie

30. skwer Heleny Modrzejewskiej - numery wszystkie

31. ul. Myśliwska - numery wszystkie

32. ul. Gabriela Narutowicza - numery wszystkie

33. skwer Na Stroszku - numery wszystkie

34. ul. Niepodległości - numery wszystkie

35. ul. Nowy Dwór - numery wszystkie

36. ul. Obrońców Westerplatte - numery wszystkie

37. ul. Okólna - numery wszystkie

38. skwer Osiedlowy - numery wszystkie

39. ul. Owocowa - numery wszystkie

40. ul. Partyzantów - numery wszystkie

41. pl. Pokoju - numery wszystkie

42. ul. Polna - numery wszystkie

43. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego - numery wszystkie

44. pl. Powstańców Śląskich - numery wszystkie

45. ul. Prywatna - numery wszystkie

46. ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - numery wszystkie

47. ul. Przy Kopalni Bytom - numery wszystkie

48. ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego - numery wszystkie

49. ul. Segiet - numery wszystkie

50. ul. Księdza Piotra Skargi - numery wszystkie

51. ul. Sosnowa - numery wszystkie

52. ul. Spółdzielców - numery wszystkie

53. ul. Strzelców Bytomskich - numery nieparzyste od 55 a do 97 i od 223 do końca

54. ul. Strzelców Bytomskich - numery parzyste od 50 do 98 i od 272 do końca

55. ul. Topolowa - numery wszystkie

56. ul. Tysiąclecia - numery wszystkie

57. ul. Węglowa - numery wszystkie

58. ul. Wiejska - numery wszystkie

59. ul. Wodczaka - numery wszystkie

60. ul. Stanisława Wojciechowskiego - numery wszystkie

61. ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego - numery wszystkie

62. skwer Aleksandra Zelwerowicza - numery wszystkie


OBWÓD

Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy'ego

w Bytomiu, ul. Józefa Nickla 19,

obowiązujący od 1 września 2015 r.

1. ul. 8 Marca - numery wszystkie

2. ul. Alberta - numery wszystkie

3. ul. Generała Władysława Andersa - numery wszystkie

4. ul. Norberta Barlickiego - numery wszystkie

5. ul. Bluszczowa - numery wszystkie

6. ul. Bławatkowa - numery wszystkie

7. ul. Wojciecha Bogusławskiego - numery wszystkie

8. skwer Józefa Bonczola

9. ul. Księdza Norberta Bończyka - numery wszystkie

10. ul. Brzask - numery wszystkie

11. ul. Bukowa - numery wszystkie

12. ul. Chłopska - numery wszystkie

13. ul. Cisowa - numery wszystkie

14. ul. Daleka - numery wszystkie

15. ul. Edwarda Dembowskiego - numery wszystkie

16. ul. Dębowa - numery wszystkie

17. ul. Jana Długosza - numery wszystkie

18. ul. Dolna - numery wszystkie

19. ul. Emanuela Drobczyka - numery wszystkie

20. ul. Droga Ewy - numery wszystkie

21. ul. Droga Tomasza - numery wszystkie

22. ul. Jana Dzierżonia - numery wszystkie

23. ul. Elektrownia - numery wszystkie

24. ul. Józefa Elsnera - numery wszystkie

25. ul. Energetyki - numery wszystkie

26. ul. Feliksa - numery wszystkie

27. ul. Alojzego Felińskiego - numery wszystkie

28. ul. Francuska - numery wszystkie

29. ul. Księdza Jana Frenzla - numery wszystkie

30. ul. Pawła Gołąbka - numery wszystkie

31. ul. Gruntowa - numery wszystkie

32. ul. Jaskółcza - numery wszystkie

33. ul. Jaśminowa - numery wszystkie

34. ul. Jesionowa - numery wszystkie

35. ul. Karbowska - numery wszystkie

36. ul. Kasztanowa - numery wszystkie

37. ul. Leszczynowa - numery wszystkie

38. ul. Leśnictwo - numery wszystkie

39. ul. Lipowa - numery wszystkie

40. ul. Matki Ewy - numery wszystkie

41. ul. Michaloka - numery wszystkie

42. ul. Józefa Nickla - numery wszystkie

43. ul. Niska - numery wszystkie

44. ul. Nowa - numery wszystkie

45. ul. Ogrodowa - numery wszystkie

46. ul. Olchowa - numery wszystkie

47. ul. Opolska - numery wszystkie

48. ul. Pogodna - numery wszystkie

49. ul. Racjonalizatorów - numery wszystkie

50. ul. Relaksowa - numery wszystkie

51. ul. Reptowska - numery wszystkie

52. ul. Rolna - numery wszystkie

53. ul. Samotna - numery wszystkie

54. pl. Słoneczny - numery wszystkie

55. ul. Stara - numery wszystkie

56. ul. Stolarzowicka - numery wszystkie od 2a do 108

57. ul. Stroma - numery wszystkie

58. ul. Wincentego Styczyńskiego - numery wszystkie

59. pl. Szpitalny - numery wszystkie

60. ul. Szyb Zachodni - numery wszystkie

61. ul. Świerkowa - numery wszystkie

62. ul. Warszawska - numery wszystkie

63. ul. Wiązowa - numery wszystkie

64. ul. Henryka Wieniawskiego - numery wszystkie

65. ul. Wierzbowa - numery wszystkie

66. ul. Wiosny Ludów - numery wszystkie

67. ul. Wiśniowa - numery wszystkie

68. ul. Włodarska - numery wszystkie

69. ul. Wodna - numery wszystkie

70. ul. Antoniego Wolnego - numery wszystkie

71. ul. Zamkowa - numery wszystkie

72. ul. Zgody - numery wszystkie

73. ul. Zjednoczenia - numery wszystkie


OBWÓD

Gimnazjum nr 15 w Bytomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 4,

obowiązujący od 1 września 2015 r.


1. ul. Batalionów Chłopskich - numery wszystkie

2. ul. Boczna - numery wszystkie

3. ul. Bytomska - numery wszystkie

4. ul. Bronisława Czecha - numery wszystkie

5. ul. Konstantego Damrota - numery wszystkie

6. ul. Dąbrówki - numery wszystkie

7. ul. Ksawerego Dunikowskiego - numery wszystkie

8. ul. Gajowa - numery wszystkie

9. ul. Głogowska - numery wszystkie

10. ul. Witolda Gombrowicza - numery wszystkie

11. ul. Jana Gutenberga - numery wszystkie

12. ul. Jagodnik - numery wszystkie

13. pl. Jana - numery wszystkie

14. ul. Jasna - numery wszystkie

15. ul. Kaczmarczyków - numery wszystkie

16. ul. Jonasza Kofty - numery wszystkie

17. ul. Koksowa - numery wszystkie

18. ul. Tadeusza Kościuszki - numery wszystkie

19. ul. Krzemienia - numery wszystkie

20. ul. Krzyżowa Góra - numery wszystkie

21. ul. Ku Duklom - numery wszystkie

22. ul. Mieszka I - numery wszystkie

23. ul. Musioła - numery wszystkie

24. ul. Nadziei - numery wszystkie

25. ul. Osikowa - numery wszystkie

26. ul. Jerzego Ossolińskiego - numery wszystkie

27. ul. Paczyńska - numery wszystkie

28. ul. Ignacego Paderewskiego - numery wszystkie

29. ul. PCK - numery wszystkie

30. ul. Piastów Śląskich - numery wszystkie

31. ul. Planeta - numery wszystkie

32. ul. Pochyła - numery wszystkie

33. ul. Podleśna - numery wszystkie

34. ul. Pokoju - numery wszystkie

35. ul. Powstańców - numery wszystkie

36. ul. Przyjemna - numery wszystkie

37. ul. Ptakowicka - numery wszystkie

38. ul. Radosna - numery wszystkie

39. ul. Rokitnicka - numery wszystkie

40. ul. Sportowa - numery wszystkie

41. ul. Stolarzowicka - numery wszystkie od 171 do końca

42. ul. Suchogórska - numery wszystkie

43. ul. Edwarda Szymkowiaka - numery wszystkie

44. ul. Bolesława Śmiałego - numery wszystkie

45. ul. Tęczowa - numery wszystkie

46. pl. Stanisława Witkiewicza - numery wszystkie

47. ul. Jana Wróbla - numery wszystkie

48. ul. Wrzosowa - numery wszystkie

49. ul. Alfonsa Zgrzebnioka - numery wszystkie

50. ul.Tadeusza Boya - Żeleńskiego - numery wszystkie

51. ul. Żołnierska - numery wszystkieGimnazjum Mistrzostwa Sportowego

w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 2.


Bez obwodu szkolnego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/110/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/110/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy o systemie oświaty, rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice ich obwodów.

W związku z podjętymi uchwałami w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Arki Bożka 21 oraz włączenia Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi do nowo utworzonego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Arki Bożka 21, rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Powstańców Śląskich 2 oraz włączenia Gimnazjum nr 4 im. Kamili Skolimowskiej do nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Żeromskiego 46, a także założenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, wprowadzono zmiany porządkujące, w celu zachowania przejrzystości i spójności w akcie prawnym ustalającym plan sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom.

Załącznik do uchwały został zweryfikowany w oparciu o aktualny wykaz ulic i zawiadomienia Wydziału Geodezji w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości z uwzględnieniem ustawowego wymogu w zakresie dopuszczalnej odległości, jaką może przebyć dziecko w drodze do i ze szkoły.

Zmian dokonano w obwodach następujących gimnazjów:

- Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Szafranka w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 2, poprzez dopisanie skweru Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty - numerów wszystkich, ul. Bożenny Odlanickiej - Poczobutt - numerów wszystkich, skweru podkomisarza Tadeusza Bartosika - numerów wszystkich, skweru Leopolda Kobierskiego - numerów wszystkich, Alei tenisistów - numerów wszystkich, pl. Georga Bruninga - numerów wszystkich, skweru Ojca Ryszarda Ślebody - numerów wszystkich oraz zmianę Alejki Marka - numerów wszystkich na Alejkę Marka Sienickiego - numery wszystkie;

- Gimnazjum nr 2 w Bytomiu przy pl. Klasztornym 2, poprzez dopisanie skweru Ojca Rocha Szajcy - numerów wszystkich;

- Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bytomiu przy ul. Henryka Siemiradzkiego 9, poprzez dopisanie skweru Ojca Adama Wiktora - numerów wszystkich;

- Gimnazjum nr 4 im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Powstańców Śląskich 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 46, poprzez zastąpienie dotychczasowej nazwy ul. Aleksandra Fredry nową nazwą ul. Pułkownika Jana Białego;

- Gimnazjum nr 5 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21, poprzez dopisanie ul.Wojciecha Kilara - numerów wszystkich;

- Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 5, poprzez dopisanie ul. Golfowej - numerów wszystkich, ul. Kamiennej - numerów wszystkich, ul. Łabędziej - numerów wszystkich, ul. Srebrnej - numerów wszystkich; skweru Józefa Larischa - numerów wszystkich;

- Gimnazjum nr 8 w Bytomiu przy ul. Worpie 14-16, poprzez dopisanie ul. Księdza Pawła Krafczyka - numerów wszystkich;

- Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F.Kennedy'ego w Bytomiu przy ul. Nickla 19, poprzez dopisanie skweru Józefa Bonczola - numerów wszystkich;

- Gimnazjum nr 15 w Bytomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, poprzez dopisanie do ul. Stolarzowickiej numeru porządkowego 171.

Z uwagi na wprowadzenie ww. zmian proponuje się podjęcie nowej uchwały, w trybie uchylenia poprzedniej, której załącznik stanowić będzie jednolity wykaz obwodów publicznych gimnazjów funkcjonujących na terenie Bytomia. W świetle powyższej argumentacji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega konsultacjom społecznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe