Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 56/VIII/15 Rady Gminy Poczesna

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VIII obejmująca zasadniczą część sołectwa Poczesna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe