Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 101/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 781/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sosnowiec oraz zmiany niektórych innych uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 781/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sosnowiec oraz zmiany niektórych innych uchwał Rady Miejskiej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 17.

2) § 1 ust. 19 otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Janka Krasickiego 1.

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 obejmuje ulice: ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego numery parzyste do 76, ul. mjr. Jana Piwnika-Ponurego, al. Józefa Mireckiego numery parzyste od 22 do 34 i nieparzyste od 31 do 37, ul. Kacza, ul. Gęsia, ul. Krucza, ul. Sienna, ul. Szczygła, ul. Smutna, ul. Narcyzów, ul. Łączna, ul Lotników, ul. Niepodległości, ul. Ptasia, ul. Patriotów, ul. Sportowa, ul. Szczecińska, ul. Strażacka, ul. Wierzbowa, ul. Jana Kiepury od numeru 9, ul. Rudna, ul. Jana Kilińskiego od numeru 22.

4) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 obejmuje ulice: ul. Sucha do numeru 18, ul. Czeladzka do numeru 20, ul. Jarosława Dąbrowskiego do numeru 17, ul. Kasztanowa numery nieparzyste, ul. Kolibrów, ul. Żytnia, ul. Ciepła, ul. Cicha, ul. Floriańska, ul. Hutnicza, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Niewielka, ul. Majowa, ul. Poprzeczna, ul. Orla, ul. Piaskowa, ul. Przechodnia, ul. Racławicka, ul. Rzeczna, ul. Rysia, ul. Nowopogońska, ul. Średnia, ul. Rybna, ul. Wodna, ul. Żółta, ul. Zacisze, ul. Zgoda, ul. Mariacka, ul. Szpaków, ul. Będzińska, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Spółdzielcza, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Lwowska numery parzyste, ul. Zakątek, ul. Wielka, ul. Zamknięta.

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 obejmuje ulice: ul. Wspólna, ul. Kościelna, ul. Leona Kruczkowskiego, ul. Emila Zegadłowicza, ul. Ostrogórska numery nieparzyste bez 23, 23A, 25, 25A, 27, 27A, ul. Henryka Sienkiewicza.

6) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 6 obejmuje ulice: ul. 1-go Maja numery parzyste od 28, ul. Harcerska, ul. Legionów, ul. Wesoła, u.l Barbary, ul. Gliniana, ul. Kaliska, ul. Janusza Korczaka, ul. Kuźnica, ul. Gabriela Narutowicza numery do 44 oraz numerz 46a, 48a-e, ul. Wawel, ul. Wincentego Witosa, ul. Pogotowia.

7) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 8 obejmuje ulice: ul. Akacjowa, ul. Czysta, ul. Dęblińska, ul. Graniczna, ul. Krzywa, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Ludwika Mierosławskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego numery parzyste do 18, ul. Różana, ul. Sadowa, ul. Towarowa, ul. Willowa, ul. Naftowa, ul. Radocha, ul. Jagiellońska, ul. Teatralna.

8) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 9 obejmuje ulice: ul. Błotna, ul. Braci Mieroszewskich numery parzyste, ul. Braci Śliwów, ul. Braci Jędrzeja i Jana Śniadeckich, ul. Cienista, ul. Czereśniowa, ul. Romana Dmowskiego, ul. Edwarda Dembowskiego, ul. Ignacego Kalagi, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Kępa, ul. Kosynierów, ul. Teofila Lenartowicza numery nieparzyste, ul. Modrzewiowa, ul. Adama Naruszewicza, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Południowa, ul. Sezamkowa, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Wiosny Ludów, ul. Wiśniowa, ul. Franciszka Zabłockiego.

9) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 obejmuje ulice: ul. Adama Asnyka, ul. gen. Józefa Bema, ul. Bracka, ul. Dąbrowszczaków, ul. Grochowa, ul. Lisia, ul. Mazowiecka, ul. Owsiana, ul. Poznańska, ul. Pszenna, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. Pusta, ul. Przelotowa, ul. Władysława Reymonta, ul Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Staropogońska do numeru 44, ul. Fryderyka Chopina, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego numery nieparzyste do 85, ul. Toruńska, ul. Udziałowa, ul. Ludwika Zamenhofa, ul. Gospodarcza numery parzyste do 16 i numery nieparzyste do 33, ul. Opolska, ul. gen. Józefa Hallera do numeru 59, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Bydgoska od numeru 20, al. Józefa Mireckiego numery parzyste od 36 i nieparzyste od 39.

10) § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej 12 obejmuje ulice: ul. Astrów, ul. Bławatków, ul Bratków, ul. Bryniczna, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Chabrów, ul. Działkowa, ul. Irysów, ul. Kapliczna, ul. Kolonia Pekin, ul. Konwalii, ul. Brata Alberta, ul. Ludowa, ul. Okólna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Podjazdowa, ul. Powstańców Śląskich, ul. Przygraniczna, ul. Saturnowska, ul. Stalowa, ul. Studzienna, ul. Szosowa, ul. Słoneczna, ul. Tulipanów, ul. Złota, ul. Włościańska, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego numery parzyste od 78.

11) § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 13 obejmuje ulice: ul. 11- go Listopada numery nieparzyste do 101, ul. Zdrojowa, ul. Jedności, ul. Kolejowa, ul. Romana Traugutta, ul. Św. Stanisława Biskupa, ul. gen. Leopolda Okulickiego, ul. Wrocławska, ul. Dębowa, ul. Krynicka, ul. Lisia Góra, ul. Rzeszowska, ul. Bielska.

12) § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 15 obejmuje ulice: ul. Wojska Polskiego numery nieparzyste od 25 do 119 i parzyste od 26 do 96, ul. Konstytucji, ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, ul. Ludwika Solskiego, ul. Młyńska, ul. Piwna, ul. Promienna, ul. Jana Spytkowskiego, ul. Wilg, ul. Stoczniowców, ul. Żelazna, ul. Pogodna, ul. Wacława Stacherskiego, ul. Benedykta Dybowskiego, ul. Szybowa, ul. Mysłowicka, ul. Wygoda, ul. Juliana Tuwima numery parzyste.

13) § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 16 obejmuje ulice: ul. Bohaterów Getta numery nieparzyste do 37 i parzyste do 58, ul. Chemiczna, ul. Wincentego Cichopka, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Ludwika Dziubińskiego, ul. Artura Grottgera, ul. Antoniego Golisa, ul. Bolesława Kocjana, ul. Marii Konopnickiej do umeru 58, ul. Szczepana Kumora, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Mateusza i Władysława Kreksów, ul. Zygmunta Krasińskiego numery do 37, ul. Juliusza Kossaka, ul. Aleksandra Marudy, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Jana Matejki. ul. Adama Mickiewicza, ul. Andrzeja Nogi, ul. Piotra Nowakowskiego, ul. Stefana Okrzei, ul. Wincentego Perzyńskiego, ul. Piotrkowska, ul. Stanisława Staszica od numeru 24, ul. Jana Potasińskiego, ul. Robotnicza, ul. Juliusza Słowackiego do numeru 49, ul. Andrzeja Stoksika, ul. Wita Stwosza, u.l Antoniego Sołtysika, ul. Jana Szewczyka, ul. Bolesława Prusa bez numerów: 60, 64 i 66, ul. Północna do numeru 60, ul. Kazimierza Tetmajera, ul. Stanisława Witkiewicza, ul. Stanisława Wyspiańskiego numery parzyste do 36 i nieparzyste do 59, ul. Wapienna do numeru 53.

14) § 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie: Obwód Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 17 obejmuje ulice: ul. Aleksego Bienia, ul. Szkolna, ul. Zamkowa, ul. Gabriela Narutowicza numery od 46 z wyłączeniem numerów 46a, 48a-e, ul. Skautów, ul. Śląska, ul. Sądecka, ul. Tatrzańska, ul. Sielecka, pl. Tadeusza Kościuszki, ul. 3-go Maja numery od 42, ul. Kombajnistów, ul. Stanisława Staszica do numeru 23, ul. Koźla, ul. Kukułek numery do 45, ul Jaskółek, u.l Aleksandra Janowskiego, ul. Kręta.

15) § 2 ust. 13 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 18 obejmuje ulice: ul. Czarna, ul Królowej Jadwigi, ul Lipowa do numeru 17, ul. Ludmiła, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Andrzeja Struga, ul. 1-go Maja numery nieparzyste, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Partyzantów, ul. Franciszkańska, ul. Zawiła, ul. Rozwojowa, ul. Biała, ul. Ceglana, ul. Ostrogórska numery: 23, 23A, 25, 25A, 27, 27A i numery parzyste.

16) § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 19 obejmuje ulice: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego numery parzyste od 24, ul. Prosta, ul. Regulacyjna, ul. Ciasna, ul. Sąsiedzka, ul. Jana Sobieskiego, ul. Płocka, ul. Składowa, ul. Stara, ul. Przejazd, ul. Matki Teresy Kierocińskiej, ul. Wysoka numery: 1A, 8A, 9A, 12A, 12B, ul. Kordonowa, ul. Kresowa.

17) § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 20 obejmuje ulice: ul. Władysława Andersa, ul. Stroma, ul. Tabelna, ul. Niwecka, ul. Mariana Maliny, ul. Miętowa, ul. Zbrojna, ul. Brzozowa, ul. Jaśminowa, ul. Spadzista, ul. Zakopiańska, ul. Beskidzka, ul. Szybikowa, ul. Tylna, ul. Śliska, ul. Strzelecka, ul. Lipowa od numeru 18, ul. Szara, ul. Szafranowa, ul. Grzybowa, ul. Wiktora Budryka, ul. Szczytowa, ul. Malinowa, ul. Góralska, ul. Olszynowa, ul. Głogowa, ul. Granitowa, ul Gustawa Daniłowskiego, ul. 11-go Listopada numery parzyste do 100, ul Rozjazdowa, ul. Klimontowska, ul. Rzeźnicza, ul. Cmentarna, ul. Wandy, ul. Podhalańska, ul. Krakusa, ul. Kolonia pod Klimontowem, ul. Lawendowa ul. Łukowa, ul. Słowików, ul. Kanarków, ul. Sowia, ul. Bażantów, ul. Kosów, ul. Kukułek numery od 47.

18) § 2 ust. 16 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 21 obejmuje ulice: ul. Biała Przemsza, ul. Bóźnicza, ul. Budowlana, ul. Długa, ul. Dojazd, ul. Gajowa, ul. Gdańska, ul. Jaworznicka, ul. Junacka, ul. Letniskowa, ul. Łabędzia, ul. Marynarska, ul. Mostowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Władysława Orkana, ul. Orląt Lwowskich, ul. Plażowa, ul Pastewna, ul. Portowa, ul. Powstańców, ul. Przyjaźni, ul. Rybacka, ul. Rynek, ul. Sarnia, ul. Słodowa, ul. Skromna, ul. Stacja Jęzor, ul. Starowiejska, ul. Szczęsna, ul. Adama Śliwki, ul. Juliana Tuwima numery nieparzyste, ul. Leona Wasilewskiego, ul. Wojska Polskiego numery do numeru 24, ul. Zagaje, ul. Zawodzie, ul. Żeglarska, ul. Gwarków, ul. Wczasowa, ul 27 Stycznia.

19) § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 22 obejmuje ulice: ul. Chłodna, ul. Jana Dekerta, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Stanisława Małachowskiego, ul. Ignacego Mościckiego, ul. 1-go Maja numery parzyste do 26a, ul. Modrzejowska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego numery: 3, 5, 7, 7A, ul. Szklarniana, ul. Targowa, ul. 3-go Maja numery do 37A, ul. Władysława Warneńczyka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Anieli Urbanowicz, ul. Aleja Zwycięstwa, ul. Żurawia, ul. Warszawska.

20) § 2 ust. 18 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 23 obejmuje ulice: ul. Stefana Banacha, ul. Jerzego Bajana, ul. Joachima Lelewela, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Górników, ul. Jana Długosza, ul. Leopolda Infelda, ul. Józefowska, ul. Jerzego Kukuczki, ul. Kamienna, ul. Piotra Kowalskiego, ul. Kwiatowa, ul. Komuny Paryskiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Andrzeja Niemojewskiego, ul. Piękna, ul. Projektowa, ul. Emilii Plater, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Sokolska, ul. Stańczyka, ul. Braci Mieroszewskich numery nieparzyste, ul. Żwirki i Wigury, ul. Tomasza Zapały, ul. Mariana Kantora-Mirskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki.

21) § 2 ust. 19 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 25 obejmuje ulice: ul. Braterstwa Broni, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Jana Gacka, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Klonowa, ul. gen. Franciszka Kleeberga, ul. Braci Gierymskich, ul. Kujawska, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Porębska, ul. Środkowa, ul. mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego od numeru 96, ul. Wschodnia, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Źródlana, ul. Józefa Mehoffera, ul. Aleksandra Puszkina, ul. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Gołębia, ul. Karola Miarki, ul. Józefa Lompy, ul. Graniczna, ul. Łódzka, ul. Tarnowska, ul. Podgórna, ul. 11-go Listopada numery od 101 do133, ul. Janka Krasickiego, ul. Olsztyńska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Władysława Sebyły, ul. Władysława Szafera, ul. Zachodnia, ul. Gorzowska.

22) § 2 ust. 20 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 27 obejmuje ulice: ul. Chmielna, ul. Daleka, ul. Dziewicza, ul. Grabowa, ul. Jastrzębia, ul. Jesionowa, ul. Jana Kiepury do numeru 8, ul. Kotlarska, ul. Królewska, ul. Leszno, al. Józefa Mireckiego numery parzyste do 20 i nieparzyste do 29, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Objazd, ul. Odrodzenia, ul. Pawia, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od 21 do 69, ul. Słowiańska, ul. Smolna, ul. Swobodna, ul. Wiązowa, ul. Władysława, ul. Wysoka bez numerów: 1A, 8A, 9A, 12A, 12B, ul. Jana Kilińskiego do numeru 21, ul. Kazimierza Promyka, ul. Hanki Ordonówny.

23) § 2 ust. 21 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 29 obejmuje ulice: ul. Bronowa, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa, ul. Kalinowa, ul. Kopalniana, ul. Sosnowa, ul. Węglowa, ul. Wrzosowa, ul. Wojska Polskiego numery parzyste od 98 i nieparzyste od 121, ul. Zagłębiowska.

24) § 2 ust. 22 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 32 obejmuje ulice: ul. Armii Krajowej od numeru 29, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Aleksandra Fredry, ul. Główna, ul. Brunona Jasieńskiego, ul. Jana Kasprowicza, ul. Kościuszkowców, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Leopolda Staffa, ul. Szmejka, ul. Sztygarska, ul. Wagowa, ul. Wopistów, ul. Rzemieślnicza, ul. Lucjana Szenwalda, ul. Mikołaja Reja, ul. Zielona.

25) § 2 ust. 23 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 33 obejmuje ulice: ul. Armii Krajowej do numeru 28, ul. Wąska, ul. Boczna, ul. Juliuszowska, ul. Feliks, ul. Stefana Starzyńskiego, ul. Metalowa, ul. Klubowa, ul. gen. Zygmunta Waltera Janke, ul. Bobrek, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Limbowa, ul. Józefa Poniatowskiego, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Niecała, ul. Maczkowska, ul. Jasna, ul. Sikorek, ul. Mała, ul. Jagodowa, ul. Przepiórek, ul. Leśna, ul. Czerpakowa, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Obwodowa, ul. Górna.

26) § 2 ust. 24 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 35 obejmuje ulice: ul. Smrekowa, ul. Dąbrowska, ul. Dojazdowa, ul. Jałowcowa, ul. Dworcowa, ul. Gustawa Morcinka, ul. Pekińska, ul. Henryka Arctowskiego, ul. Olkuska, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Kosmonautów, ul. Bolesława Krupińskiego, ul. Sławkowska, ul. Skowronków, ul. Świerkowa, ul. Wiejska, ul. Stanisława Ligonia, ul. Cisowa, ul. Ignacego Łukasiewicza, ul. Zagórska.

27) § 2 ust. 25 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 36 obejmuje ulice: ul. Czołgistów, ul. Grenadierów, ul. Hanki Sawickiej, ul. Komandosów, ul. Łazienna, ul. Obrońców Warszawy, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Pilotów, ul. Piechurów, ul. Objazdowa, ul. Saperów, ul. Spadochroniarzy, ul. Szperaczy, ul. Upadowa, ul. Wileńska, ul. Zwiadowców, ul. Minerów.

28) § 2 ust. 26 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 37 obejmuje ulice: ul. Skwerowa, ul. Krakowska, ul. Stacyjna, ul. Spacerowa, ul. Stare Maczki, ul. Kolonia Cieśle, ul. Kolonia Wągródka, ul. Wodociągi, ul. Wincentego Kadłubka, ul. Kapturka.

29) § 2 ust. 27 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 38 obejmuje ulice: ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Dworska, ul. Małe Zagórze.

30) § 2 ust. 28 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 39 obejmuje ulice: al. Ignacego Paderewskiego, al. Ks. Franciszka Blachnickiego, al. Wolności, ul. Białostocka, ul. Kielecka, ul. Koszalińska, ul. Lubelska, ul. Łomżyńska, ul. Mielecka, ul. Radomska, ul. Teofila Lenartowicza numery parzyste.

31) § 2 ust. 29 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 40 obejmuje ulice: ul. Stefana Kisielewskiego, ul. gen. Mariusza Zaruskiego, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

32) § 2 ust. 30 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 42 obejmuje ulice: ul. Seweryna Goszczyńskiego, ul. Aleksandra Wieczorka, ul. Franciszka Jarosza, ul. Wincentego Pola, ul. Władysława Pańczyka, ul. Franciszka Domańskiego, ul. Kornela Ujejskiego, ul. Jakuba Michałowskiego, ul. Franciszka Indyki, ul. Stefana Jędryczki, ul. Henryka Rodakowskiego, ul. Jana Makowskiego, ul. Aleksandra Malewicza, ul. Józefa Wybickiego, ul. Zuzanny, ul. Mokra, ul. Łąkowa, ul. Dzika, ul. Jana Szreniawskiego, ul. Antoniego Wnukowskiego, ul. Dzielna, ul. Stanisława Wyspiańskiego numery parzyste od 38 i nieparzyste od 61, ul. Marii Konopnickiej od numeru 59, ul. Bohaterów Getta numery nieparzyste od 39 i parzyste od 60, ul. Zygmunta Krasińskiego od numeru 38, ul. Juliusza Słowackiego od numeru 50, ul. Północna od numeru 61, ul. Wapienna od numeru 56, ul. Kaczeńców, ul. Podmokła, ul. Piotra Rauka, ul. Antoniego Frankiewicza, ul. Bolesława Prusa numery: 60, 64, 66.

33) § 2 ust. 31 otrzymuje brzmienie: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 45 obejmuje ulice: ul. Borowa, ul. Bydgoska do numeru 19, ul. Czeladzka od numeru 21, ul. Jarosława Dąbrowskiego od numeru 18, ul. Dobra, ul. gen. Józefa Hallera od numeru 60, ul. Gospodarcza numery parzyste od 18 i nieparzyste od 35, ul. Gromadzka, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego numery nieparzyste od 87, ul. Jabłoniowa, ul. Jesienna, ul. Kasztanowa numery parzyste, ul. Kmieca, ul. Krótka, ul. Letnia, ul. Legnicka, ul. Litewska, ul. Lwowska numery nieparzyste, ul. Małobądzka, ul. Metalowców, ul. Na Mazurkach, ul. Plonów, ul. Poleśna, ul. Polna, ul. Radosna, ul. Rolnicza, ul. Skibowa, ul. Skośna, ul. Słona, ul. Spokojna, ul. Społeczna, ul. Staropogońska od numeru 45, ul. Stawowa, ul. Sucha od numeru 19, ul. Szczęśliwa, ul. Szeroki Łan, ul. Torfowa, ul. Twarda, ul. Urocza, ul. Widok, ul. Wiosenna, ul. Zbaraska, ul. Zimowa.

34) § 2 ust. 32 otrzymuje brzmienie:Obwód Szkoły Podstawowej Nr 46 obejmuje ulice: ul. 11-go Listopada od numeru 135 do 221, ul. Gwiezdna, ul. mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego do numeru 95, ul. Zielonogórska, ul. Katowicka, ul. Bronisława Wesołowskiego, ul. Łużycka, ul. Rewolucji 1905 roku, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Górnicza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe