Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały NR 782/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Sosnowiec oraz zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) i art. 12 pkt 11, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami ) Rada Miejska
w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR782/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Sosnowiec oraz zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2,

2) § 1 ust. 10 skreśla się,

3) § 1 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13,

4) § 1 ust. 17 otrzymuje brzmienie: Gimnazjum nr 17 w Sosnowcu, ul. Zamkowa 17.

5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu obejmuje : ul. Wojska Polskiego od Nr 4 do cmentarza komunalnego, ul. Konstytucji, ul. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego, ul. Solskiego, ul. Młyńska, ul. Piwna, ul. Promienna, ul. Jana Spytkowskiego, ul. Wilg, ul. Stoczniowców, ul. Żelazna, ul. Pogodna, ul. Wacława Stacherskiego, ul. Benedykta Dybowskiego, ul. Szybowa, ul. Orląt Lwowskich, ul. Powstańców, ul. Rynek, ul. Mysłowicka, ul. Wygoda, ul. 27- go Stycznia, ul. Portowa,ul. Pastewna, ul. Gdańska, ul. Marynarska, ul. Rybacka, ul. Skromna, ul. Bóźnicza, ul. Budowlana, ul. Długa, ul. Dojazd, ul. Gajowa, ul. Junacka, ul. Mostowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Jaworznicka, ul. Łabędzia, ul. Władysława Orkana, ul. Plażowa, ul. Przyjaźni, ul. Sarnia, ul. Słodowa, ul. Stacja Jęzor, ul. Szczęsna, ul. Adama Śliwki, ul. Juliana Tuwima, ul. Leona Wasilewskiego, ul. Biała Przemsza, ul. Zagaje, ul. Zawodzie, ul. Żeglarska, ul. Starowiejska, ul. Zagłębiowska, ul. Kopalniana, ul. Bronowa, ul. Sosnowa, ul. Jaworowa, ul. Węglowa.

6) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 2 w Sosnowcu obejmuje : ul. 11- go Listopada do nr 101, ul. Zdrojowa, ul. Jedności, ul. Kolejowa, ul. Romualda Traugutta, ul. Św. Stanisława Biskupa, ul. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Wrocławska, ul. Dębowa, ul. Krynicka, ul. Lisia Góra, ul. Rzeszowska, ul. Bielska, ul. Wrzosowa, ul. Wojska Polskiego ( od wiaduktu Dańdówka do cmentarza komunalnego), ul. Jodłowa, ul. Kalinowa, ul. Niwecka, ul. Generała Władysława Andersa od nr 49 ( numery nieparzyste ) i od nr 60/III ( numery parzyste ) , ul. Rozjazdowa, ul. Gustawa Daniłowskiego, ul. Granitowa, ul. Klimontowska powyżej nr 43f, ul. Kukułek od 47, ul. Szczytowa, ul. Góralska, ul. Spadzista, ul. Beskidzka ul. Stroma, ul. Łukowa, ul. Zakopiańska, ul. Śliska, ul. Grzybowa, ul. Maliny, ul. Lipowa powyżej nr 24, ul. Szara, ul. Szybikowa, ul. Jaśminowa, ul. Malinowa, ul. Zbrojna, ul. Strzelecka, ul. Tylna, ul. Olszynowa, ul. Brzozowa, ul. Głogowa, ul. Budryka, ul. Tabelna, ul. Kolonia pod Klimontowem, ul. Kosów, ul. Bażantów, ul. Słowików, ul. Sowia, ul. Kanarków, Lawendowa,

7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 3 w Sosnowcu obejmuje: ul. Czołgistów, ul. Grenadierów, ul. Hanki Sawickiej, ul. Komandosów, ul.Łazienna, ul. Obrońców Warszawy, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Pilotów, ul. Piechurów, ul. Objazdowa, ul. Spadochroniarzy, ul. Saperów, ul. Szperaczy, ul. Upadowa, ul. Wileńska, ul. Zwiadowców, ul. Minerów, ul. Smrekowa, ul. Dąbrowska, ul. Dojazdowa, ul. Jałowcowa, ul. Sikorek, ul. Pekińska, ul. Henryka Arctowskiego, ul. Olkuska, ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, ul. Kosmonautów, ul. Bolesława Krupińskiego, ul. Sławkowska, ul. Skowronków, ul. Świerkowa, ul. Ligonia, ul. Wiejska do Nr 99, ul. Cisowa, ul. Ignacego Łukasiewicza, ul. Zagórska.

8) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 4 w Sosnowcu obejmuje : ul. Skwerowa, ul. Krakowska, ul. Stacyjna, ul. Spacerowa, ul. Stare Maczki, ul. Kolonia Cieśle, ul. Kolonia Wągródka, ul. Wodociągi, ul. Wincentego Kadłubka. ul.Kapturka.

9) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 5 w Sosnowcu obejmuje : ul. Wiejska od nr 100, ul. Dworcowa, ul. Gustawa Morcinka, ul. Zielona, ul. Armii Krajowej od Nr 29, ul. Broniewskiego, ul. Aleksandra Fredry, ul. Główna, ul. Brunona Jasieńskiego, ul. Jana Kasprowicza, ul. Kościuszkowców, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Leopolda Staffa, ul. Szmejka, ul. Sztygarska, ul. Wagowa ul. Wopistów, ul. Rzemieślnicza, ul. Lucjana Szenwalda, ul. Mikołaja Reja.

10) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 6 w Sosnowcu obejmuje: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Braterstwa Broni, ul. Majora Henryka Hubala - Dobrzańskiego, ul. Jana Gacka, ul. Braci Gierymskich, ul. Gołębia, ul. Gorzowska, ul. Górnicza, ul. Graniczna, ul. Gwiezdna , ul. Katowicka, ul. Gen. Franciszka Kleeberga, ul. Klonowa, ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Janka Krasickiego, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Kujawska, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. 11 - go Listopada od Nr 102, ul. Józefa Lompy, ul. Łódzka, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Łużycka, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Józefa Mehoffera, ul. Karola Miarki, ul. Olsztyńska, ul. Podgórna, ul. Porębska, ul. Aleksandra Puszkina, ul. Rewolucji 1905 roku, ul. Władysława Sebyły, ul. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Władysława Szafera, ul. Środkowa, ul. Tarnowska, ul. Bronisława Wesołowskiego, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Zielonogórska, ul. Źródlana.

11) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 7 w Sosnowcu obejmuje : ul. Teofila Lenartowicza, al. Wolności,
al. ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Białostocka, ul. Łomżyńska, ul. Mielecka, ul. Radomska, ul. Kielecka, ul. Koszalińska, ul. Lubelska.

12) § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 8 w Sosnowcu obejmuje : ul. Bohaterów Monte Cassino,
ul. Dworska, ul. Małe Zagórze, ul. Zaruskiego, ul. Kisielewskiego, ul. Aleksandra Malewicza, ul. Jana Makowskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 57-65, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

13) § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 9 w Sosnowcu obejmuje : ul. Stefana Banacha, ul. Jerzego Bajana, ul. Joachima Lelewela, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Jana Długosza, ul. Leopolda Infelda, ul. Józefowska, ul. Kukuczki, ul. Kamienna, ul. Kowalskiego, ul. Kwiatowa, ul. Komuny Paryskiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Piękna, ul. Emilii Plater, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Sokolska, ul. Stańczyka, ul. Andrzeja Niemojewskiego, ul. Braci Mieroszewskich, ul. Żwirki i Wigury, ul. Tomasza Zapały, ul. Mariana Kantora- Mirskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki ( z wyłączeniem numerów 57-65 ) ul. Romana Dmowskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Kosynierów, ul. Czereśniowa, ul. Cienista, ul. Błotna, ul. Kępa, ul. Wiśniowa, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Południowa, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Ignacego Kalagi, ul. Braci Śliwów, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Braci Śniadeckich, ul. Franciszka Zabłockiego, ul. Sezamkowa, ul. Wiosny Ludów, ul. Projektowa, ul. Górników.

14) § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 11 w Sosnowcu obejmuje: ul. Wincentego Cichopka, ul. Chemiczna, ul. Ludwika Dziubińskiego, ul. Fabryczna, ul. Antoniego Golisa, ul. Bolesława Kocjana, ul. Marii Konopnickiej, ul. Szczepana Kumora, ul. Juliusza Kossaka, ul. Andrzeja Nogi, ul. Piotra Nowakowskiego, ul. Stefana Okrzei, ul. Wincentego Perzyńskiego, ul. Piotrkowska, ul. Stanisława Staszica od Nr 24, ul. Jana Potasińskiego, ul. Robotnicza, ul. Wita Stwosza, ul. Antoniego Sołtysika, ul. Andrzeja Stoksika, ul. Jana Szewczyka, ul. Bolesława Prusa, ul. Stanisława Witkiewicza, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Artura Grottgera, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Juliana Słowackiego, ul. Bohaterów Getta, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Jana Matejki, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Antoniego Frankiewicza, ul. Wapienna, ul. Władysława Pańczyka, ul. Franciszka Jarosza, ul. Franciszka Domańskiego, ul. Stefana Jędryczki, ul. Jakuba Michałowskiego, ul. Franciszka Indyki, ul. Zuzanny, ul. Północna, ul. Dzielna, ul. Łąkowa, ul. Mokra, ul. Wincentego Pola, ul. Bolesława Prusa, ul. Seweryna Goszczyńskiego, ul. Henryka Rodakowskiego, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Józefa Wybickiego, ul. Kornela Ujejskiego, ul. Kazimierza Tetmajera, ul. Adama Mickiewicza, ul. Mateusza i Władysława Kreksów, ul. Aleksandra Marudy.

15) § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 12 w Sosnowcu obejmuje : ul. Sucha do Nr 22, ul. Czeladzka do Nr 20, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kasztanowa ( numery nieparzyste), ul. Kolibrów, ul. Żytnia, ul. Ciepła, ul. Cicha, ul. Floriańska, ul. Hutnicza, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Niewielka, ul. Majowa, ul. Poprzeczna, ul. Orla, ul. Piaskowa, ul. Przechodnia, ul. Racławicka, ul. Rzeczna, ul. Rysia, ul. Nowopogońska, ul. Średnia, ul. Rybna, ul. Wodna, ul. Żółta, ul. Zacisze, ul. Zgoda, ul. Mariacka, ul. Szpaków, ul. Będzińska, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Piotra Ściegiennego, ul. Lwowska ( numery parzyste), ul. Zakątek, ul. Wielka, ul. Zamknięta.

16) § 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 13 w Sosnowcu obejmuje : Al. Mireckiego - od nr 32, ul. Bracka, ul. Bydgoska, ul. Czeladzka od Nr 21, ul. Dobra, ul. Gospodarcza numery parzyste od nr 18 i numery nieparzyste od Nr 23, ul. Grochowa, ul. Gromadzka, ul. Litewska, ul. Legnicka, ul. Lisia, ul. Letnia, ul. Lwowska - nr nieparzyste ul. Jesienna, ul. Kmiecia, ul. Kasztanowa - nr parzyste, ul. Małobądzka, ul. Mazowiecka, ul. Generała Józefa Hallera od Nr 48, ul. Owsiana, ul. Radosna, ul. Jabłoniowa, ul. Na Mazurkach, ul. Polna, ul. Plonów, ul. Przelotowa od nr 22, ul. Pusta od Nr 21, ul. Pszenna, ul. Rolnicza, ul. Skibowa, ul. Stawowa, ul. Staropogońska, ul. Słona, ul. Skośna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie ( numery nieparzyste), ul. Spokojna, ul. Sucha od Nr 23, ul. Szczęśliwa, ul. Szeroki Łan, ul. Twarda, ul. Urocza, ul. Widok, ul. Wiosenna, ul. Ludwika Zamenhoffa, ul. Zbaraska, ul. Zimowa.

17) § 2 ust. 13 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 14 w Sosnowcu obejmuje : ul. Niepodległości, ul. Strażacka, ul. mjr. Jana Piwnika Ponurego, ul. Sportowa, ul. Łączna, Aleja Józefa Mireckiego od Nr 22 do Nr 31, ul. Rudna, ul. Ptasia, ul. Patriotów, ul. Lotników, ul. Kacza, ul. Krucza, ul. Gęsia, ul. Szczygla, ul. Sienna, ul. Narcyzów, ul. Smutna, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego, ul. Szczecińska, ul. Wierzbowa, ul. Gospodarcza od Nr 2 do Nr 10F ( numery parzyste ) i od Nr 1 do Nr 21 ( numery nieparzyste ), ul. Borowa, ul. Krótka, ul. Torfowa, ul. Poleśna, ul. Metalowców, ul. Opolska, ul. gen. Józefa Hallera od Nr 1 do Nr 47, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Przelotowa do Nr 21, ul. Dąbrowszczaków, ul. Pusta od 1 - 20, ul. Poznańska, ul. Toruńska, ul. Marii Skłodowskiej - Curie (numery parzyste), ul. Udziałowa, ul. Adama Asnyka, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. gen. Józefa Bema, ul. Władysława Reymonta, ul. Fryderyka Chopina.

18) § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 15 w Sosnowcu obejmuje : ul. Akacjowa, ul. Czysta, ul. Dęblińska, ul. Graniczna, ul. Krzywa, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Ludwika Mierosławskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od Nr 2 do Nr 22, ul. Różana, ul. Sadowa, ul. Teatralna, ul. Towarowa, ul. Willowa, ul. Zawiła, ul. Naftowa, ul. 1 - go Maja ( numery nieparzyste ), ul. Czarna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Lipowa do nr 24, ul. Ludmiła, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Andrzeja Struga, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Partyzantów, ul. Franciszkańska, ul. Ostrogórska, ul. Jagiellońska, ul. Rozwojowa, ul. Radocha, ul. Emila Zegadłowicza, ul. Ceglana, ul. Biała, ul. Leona Kruczkowskiego, ul. Kościelna, ul. Wspólna, ul. Henryka Sienkiewicza.

19) § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu obejmuje : ul. 1- go Maja ( numery parzyste ), ul. Legionów, ul. Wesoła, ul. Harcerska, ul. Barbary, ul. Gliniana, ul. Janusza Korczaka, ul. Kuźnica, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Wincentego Witosa, ul. Chłodna, ul. Jana Dekerta, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Stanisław Małachowskiego, ul. Ignacy Mościckiego, ul. Modrzejowska, ul. Szklarniana, ul. Targowa, ul. 3- go Maja do Nr 37, ul. Władysława Warneńczyka, ul. Warszawska, ul. Stefana Wyszyńskiego, ul. Anieli Urbanowicz, ul. Aleja Zwycięstwa, ul. Żurawia, ul. Generała Władysława Andersa do nr 47 ( numery nieparzyste ) i do nr 60/I ( numery parzyste ), ul. Klimontowska do numeru 43f,. ul. Rzeźnicza, ul. Cmentarna, ul. Wandy, ul. Podhalańska, ul. Krakusa, ul. Pogotowia.

20) § 2 ust. 16 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 17 w Sosnowcu obejmuje : ul. Wawel, ul. Kaliska, ul. Skautów, ul. Śląska, ul. Sądecka, ul. Tatrzańska, ul. Sielecka, ul. Plac Tadeusza Kościuszki, ul. 3 - go Maja powyżej 37, ul. Kombajnistów, ul. Stanisława Staszica od Nr 1 do Nr 23, ul. Koźla, ul. Kukułek do 45, ul. Szkolna, ul. Zamkowa, ul. Jaskółek, ul. Aleksego Bienia, ul. Janowskiego

21) § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 18 w Sosnowcu obejmuje: ul. Chmielna, ul. Ciasna, ul. Daleka, ul. Dziewicza, ul. Grabowa, ul. Jastrzębia, ul. Jesionowa, ul. Jana Kiepury, ul. Matki Teresy Kierocińskiej, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kordonowa, ul. Kotlarska, ul. Królewska, ul. Leszno, al. Józefa Mireckiego do Nr 21, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Objazd, ul. Odrodzenia, ul. Hanki Ordonówny, ul. Pawia, ul. Józefa Piłsudskiego od nr 23, ul. Płocka, ul. Prosta, ul. Przejazd, ul. Regulacyjna, ul. Sąsiedzka, ul. Składowa, ul. Słowiańska, ul. Smolna, ul. Jana Sobieskiego, ul. Stara, ul. Wiązowa, ul. Władysława, ul. Wysoka.

22) § 2 ust. 18 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 19 w Sosnowcu obejmuje : ul. Astrów, ul. Bławatków, ul. Bratków, ul. Bryniczna, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Chabrów, ul. Działkowa, ul. Irysów, ul. Kapliczna, ul. Kolonia Pekin, ul. Konwalii, ul. Brata Alberta, ul. Ludowa,ul. Okólna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Podjazdowa, ul. Powstańców Śląskich, ul. Przygraniczna, ul. Saturnowska, ul. Stalowa, ul. Studzienna, ul. Szosowa, ul. Słoneczna, ul. Tulipanów, ul. Złota, ul. Włościańska, ul. Rezedy.

23) § 2 ust. 19 otrzymuje brzmienie: Obwód Gimnazjum Nr 27 w Sosnowcu obejmuje : ul. Armii Krajowej do nr 28, ul. Wąska, ul. Boczna, ul. Juliuszowska, ul. Feliks, ul. Stefana Starzyńskiego, ul. Metalowa, ul. Klubowa, ul. Generała Zygmunta Waltera Janke, ul. Bobrek, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Limbowa, ul. Józefa Poniatowskiego, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Niecała, ul. Maczkowska, ul. Jasna, ul. Sikorek, ul. Mała, ul. Jagodowa, ul. Przepiórek, ul. Leśna, ul. Czerpakowa, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Obwodowa, ul. Górna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe