Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 26 stycznia 2015r.

do porozumienia nr 47 Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 12.09.2014r. w sprawie przejęcia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ujsoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe