Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 8 maja 2015r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2014 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec


dr inż. Andrzej Mikulski


Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia 8 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe