Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.187.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 maja 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe