Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1263/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ze skargi Tadeusza Śliża na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr XXXII/799/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe