Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1152/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie ze skargi skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2012 r. nr XIX/252/2012 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe