Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 1 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia i publikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14kb pkt. 2) ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1649)

1. Dnia 29 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 139/6/V/2014 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Dnia 18 grudnia 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję C(2014)10187 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla regionu śląskiego w Polsce.

3. Treść Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oraz informacje o wszelkich zmianach w dokumencie będą publikowane na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

4. Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będą stosowane od dnia 22 grudnia 2014 roku.

z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego


Małgorzata Staś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe