Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr KS.I.1.2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gminie Świętochłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r., (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych

ogłaszam

możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Świętochłowicach. Po jednym kandydacie mogą zgłaszać, działające na terenie Świętochłowic, organizacje pozarządowe i fundacje. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wejdzie 5 osób spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz samorządu terytorialnego, a jej kadencja trwać będzie 4 lata. Do zakresu działania Rady należeć będzie; inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie i ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Świętochłowice


Dawid Kostempski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe