| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

4. Kwota opłaty ustalona w ust. 2 podlega zmniejszeniu o połowę od piątej i każdej następnej osoby w rodzinie, przez którą rozumie się osobę spokrewnioną lub niespokrewnioną pozostającą w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującą i gospodarującą.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 marca 2013 roku nr XXXII/206/2013 oraz Uchwałę Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 kwietnia 2013 roku nr XXXIV/213/2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjętym na terenie Gminy Jeleśnia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »