Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.24.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta i Gminy Koziegłowy 40/VI/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla miejscowości Rzeniszów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe