Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.198.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 maja 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/86/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe