Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr I.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz 1172 ze zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok.

Prezydent Miasta


mgr Anna Hetman


Załącznik do Sprawozdania Nr I.2015
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe