Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 27 marca 2015r.

z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2014 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe