| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/125/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez Miasto Chorzów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 20o ust.4 i art. 20zf pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) -

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez Miasto Chorzów, dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik do Uchwały Nr IX/125/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2015 r.

Lp

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Liczba punktów

1

kandydat, którego rodzice są płatnikami podatku na rzecz gminy Chorzów

oświadczenie rodzica/ opiekuna o odprowadzaniu podatku w gminie przez rodziców kandydata

5

2

do placówki, w której składany jest wniosek uczęszcza rodzeństwo kandydata

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub oświadczenie kandydata pełnoletniego

7

3

kandydat w poprzednim roku szkolnym systematycznie uczestniczył w innych zajęciach organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury

potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach w poprzednim roku szkolnym w dokumentacji MDK

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »