| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zakresu i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 42 ust 7 i art .91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2014r. poz. 191 z późn.zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży i po uzyskaniu pozytywnego stanowiska związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Obniżyć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice do następujących wielkości:

1. Dyrektor Gimnazjum - 3 godz.

2. Wicedyrektor Gimnazjum - 7 godz.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej - 3 godz.

4. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej - 7 godz.

5. Dyrektor Przedszkola - 6 godz.

§ 2. Zgoda na pracę w wymiarze większym niż w § 1 wymaga dla każdej z tych osób uprzedniej pisemnej zgody Wójta Gminy i naniesienia zmian w projekcie organizacyjnym.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLV/212/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 9 października 2002 roku, zmieniona Uchwałą nr VII/42/2003 Rady Gminy Jejkowice z dnia 19 maja 2003 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 roku, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »