| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rzemiosła, Handlu, Drobnej Wytwórczości i Finansów

Rada Gminy Jejkowice uchwala:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 10,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 20,00 zł miesięcznie za osobę.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 20,00 złotych miesięcznie

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 litrów - 20,00 złotych miesięcznie

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 210 litrów - 38,00 złotych miesięcznie

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 38,00 złotych miesięcznie

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 150,00 złotych miesięcznie

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę miesięcznej opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 40,00 złotych miesięcznie

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 litrów - 40,00 złotych miesięcznie

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 210 litrów - 76,00 złotych miesięcznie

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 76,00 złotych miesięcznie

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 250,00 złotych miesięcznie

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat ustalonych w § 1ust. 1 lub ust. 2 i § 2 ust. 1 lub ust.2.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/124/2013 Rady Gminy Jejkowice z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2013r., Poz. 3827)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem, iż stawki opłat z niej wynikające obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca następnego po dacie wejścia w życie.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »