| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.115.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.314.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 0007.190.2013 z dnia 12 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)".

2. W rozdziale VI:

- § 25 otrzymuje brzmienie:

25.1 Opłaty:

1) stałą miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie,

3) dzienną za wyżywienie.

2. Warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Ruda Śląska w drodze odrębnej uchwały.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone na rzecz Miasta Ruda Śląska, za pośrednictwem Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej.",

- § 26 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice ponoszą opłatę, o której mowa
w § 25 ust. 1 pkt 1, w pełnej wysokości, natomiast dzienna opłata za wyżywienie ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko korzysta ze Żłobka. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu.".

§ 2. W pozostałym zakresie statut Żłobka Miejskiego "Miskiakowo" w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »