Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.116.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez właściwe władze związków zawodowych,

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

§ 1. 1. Ustala się plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.

2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych wraz z ich obwodami stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr PR.0007.173.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur


Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.116.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 18 czerwca 2015 r.

LP

Nazwa i adres publicznej szkoły podstawowej

Ulice lub ich części

wchodzące w skład obwodu publicznej szkoły podstawowej

1

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

w Rudzie Śląskiej

ul. Gen. Hallera 12

41-709 Ruda Śląska

Chorzowska, Czarnoleśna nr nieparzyste od nr 1 do nr 37 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 10, Konstantego Damrota, Dobrej Nadziei, Jana Furgoła, Grochowska, Gwardii Ludowej od nr 1 do nr 23, gen. Hallera, Hutnicza, Kolejowa, Kolista, Konstytucji, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Lisia, Józefa Lompy, Łączna, Jadwigi Markowej, Mieszka I, Piotra Niedurnego, Objazdowa, Ofiar Katynia, Otylii, Parkowa, Plac Jana Pawła II, Planty Kowalskiego, Podgórze, Pokoju, Ratowników, Jana Smolenia, Spółdzielcza, Szarotek, ks. Jana Szymały, Wojska Polskiego, Żelazna

2

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Wyplera

w Rudzie Śląskiej

ul. Gwarecka 2

41-705 Ruda Śląska

Brygadzistów od nr 11 do końca, Górnośląska od nr 15 do końca, Józefa Grzegorzka, Gwarecka, Kombajnistów, Kopalniana od nr 11 do końca, Wojciecha Korfantego od nr 19 do końca, Pawła Poloczka, Wincentego Pośpiecha, Harcmistrza Józefa Pukowca, Szybowa, Emila Szramka, Sztolniowa, Sztygarska od nr 11 do końca, Franciszka Wilka, Alfonsa Zgrzebnioka

3

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik

w Rudzie Śląskiej

ul. Cypriana Norwida 10

41-700 Ruda Śląska

Joachima Achtelika, Ballestremów, Bankowa, Wiktora Bujoczka, Bartosza Głowackiego, Wincentego Janasa, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Kościelna, Juliusza Ligonia, Macieja, Magazynowa, Jana Matejki, Karola Miarki, Adama Mickiewicza, Andrzeja Mielęckiego, Czesława Miłosza, Gustawa Morcinka, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Norwida, Orzegowska od nr 1 do nr 34, Piastowska nr nieparzyste od nr 1 do nr 19, Plac Chopina, Powstańców, Promienna, Antoniego Sieronia, Emanuela Smołki, Stanisława, Starowiejska, Stanisława Staszica, Szyb Bartosza, Szyb Powietrzny, Wandy, Wesoła, Henryka Wieniawskiego, Wincentego, Wolności nr nieparzyste od nr 1 do nr 37 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 20, Feliksa Wyleżoła, Władysława Żeleńskiego

4

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy

w Rudzie Śląskiej

ul. Lwa Tołstoja 1

41-709 Ruda Śląska

Bukowa, Karola Bytomskiego, Czarnoleśna nr nieparzyste od nr 39 do końca oraz nr parzyste od nr 12 do końca, Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, 1 Maja nr nieparzyste od nr 323 do nr 363 oraz nr parzyste od nr 322 do końca, Lwa Tołstoja

5

Zespół Szkół nr 1

w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 5

w Rudzie Śląskiej

ul. Piotra Niedurnego 125

41-708 Ruda Śląska

Asfaltowa, Dworcowa, Gwardii Ludowej od nr 24 do końca, Kokotek, Nowobytomska, Pawła, Plac Szkolny, Przedtorze, Rudzka, Stalowa, Jana Styczyńskiego, Józefa Szafranka, Szyb Barbary, Węglowa, Zabrzańska od nr 1 do nr 30

6

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Rudzie Śląskiej

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Akacjowa, Stefana Banacha, Bytomska od nr 1 do nr 7, Konstantego Ciołkowskiego, Czereśniowa, Witolda Doroszewskiego, Walentego Fojkisa, Jurija Gagarina, Jesionowa, Konstantego Latki, Leszczynowa, Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Ludwika Piechy, Podlas od nr 20 do końca, Eugeniusza Romera, Wacława Sierpińskiego, Mariana Smoluchowskiego, Antoniego Tiałowskiego, Jana Waniora, Władysława Wołkowa, Antoniego Zielińskiego, Jerzego Ziętka

7

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Adama Mickiewicza

w Rudzie Śląskiej

ul. 1 Maja 173

41-710 Ruda Śląska

Bielszowicka nr nieparzyste od nr 1 do nr 47 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 50, Borówkowa, Brata Alberta, Dębowa, Karola Gabora, Jana Gwiżdża, Jaskółcza, Wawrzyna Kałusa, Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Mikołaja Kopernika, Leona Kruczkowskiego, Krótka, Licealna, Hansa Liebherra, Ludowa, Ryszarda Magdziorza,

1-Maja nr nieparzyste od nr 133 do nr 257 oraz nr parzyste od nr 120 do nr 254, Mostowa, Nowa, Antoniego Nowary nr nieparzyste od nr 13 do końca oraz nr parzyste od nr 2 do końca, Teodora Nowoka, Nowy Świat, Olimpijska, Piaskowa, Wincentego Pola, Polna, Poprzeczna, Radosna, Spokojna, Strażacka, Fryderyka Szopena, Szyb Aliny, Wiejska, Wodna, Wrzosowa, Wyzwolenia nr nieparzyste od nr 153 do końca oraz nr parzyste od nr 150 do końca, Żwirki i Wigury

8

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Jana Kawalca

w Rudzie Śląskiej

ul. Główna 1

41-710 Ruda Śląska

Piotra Czajkowskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Działkowców, Józefa Elsnera, Grzegorza Fitelberga, Alojzego Jankowskiego, Jarzębinowa, Fryderyka Joliot-Curie, Zygmunta Krasińskiego, Pawła Kubiny, Kupiecka, 1-Maja nr nieparzyste od nr 259 do nr 321 oraz nr parzyste od nr 256 do nr 320, Juliana Ursyna Niemcewicza, Osiedlowa, Ignacego Paderewskiego od nr 1 do nr 6, Pocztowa, Henryka Sienkiewicza, ks. P. Ściegiennego, Targowa, Teatralna, Juliana Tuwima, Wąska, Pelagii Zdziebkowskiej

9

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Alfreda Szklarskiego

w Rudzie Śląskiej

ul. ks. Józefa Niedzieli 61

41-711 Ruda Śląska

Admiralska, Basenowa, gen. Bema, Bielszowicka nr nieparzyste od nr 43 do końca oraz nr parzyste od nr 52 do końca, Arki Bożka, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Maksymiliana Chroboka, Cicha, Dolna, Wojciecha Drzymały, Fińska, Gęsia, Górna, Artura Grottgera, Husarska, Jakuba Jasińskiego, Jasna, Jaworowa, Jedności, Jodłowa, dr. Jordana, Jana Kasprowicza, Kingi, Edmunda Kokota od nr 111 do końca, Komuny Paryskiej, Albina Kowaczka, Krzywa, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Władysława Łokietka, Ludwika Mierosławskiego, Mokra, Stanisława Nabzdyka, Na Piaski, Gabriela Narutowicza, ks. Józefa Niedzieli, Noblistów Śląskich, Obrońców Pokoju, Ogrodnicza, Pawłowska, PCK, Piernikarczyka, Pionierów, Pogodna, Poligonowa, Powstańców Śląskich, Poznańska, Równoległa, Rycerska, Słoneczna, Sportowców, Szkolna, Karola Szymanowskiego, Ernesta Twaruszki, Ułańska, Ustronna, Węzłowa, Wierzbowa, Wiosenna, Walerego Wróblewskiego, Wspólna, Wypoczynkowa, Zajęcza, Zielona

10

Szkoła Podstawowa nr 14

w Rudzie Śląskiej

ul. Główna 40

41-711 Ruda Śląska

Cynkowa, Gliniana, Główna, Mieczysława Karłowicza, Adolfa Kempnego, Edmunda Kokota od nr 1 do nr 110, Oskara Kolberga, Wojciecha Kossaka, Stanisława Kunickiego, Witolda Maliszewskiego, Nad Dołami, Zygmunta Noskowskiego, Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego od nr 7 do końca, Partyzantów, Pasieczna, Ludomira Różyckiego, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Szpitalna, Karola Wideckiego, Wysoka

11

Szkoła Podstawowa - Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków

w Rudzie Śląskiej

ul. Energetyków 15

41-706 Ruda Śląska

Borowa, Cisowa, Energetyków, Grabowa, Graniczna, Kosynierów, Krucza, Leśna, 1-Maja nr nieparzyste od nr 1 do nr 29 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 26, Międzyblokowa, Miodowa, Modrzewiowa, Morska, Olszynowa, Piękna, Racławicka, Piotra Skargi nr nieparzyste od nr 15 do końca oraz nr parzyste od nr 26 do końca, Solidarności, Śmiłowicka, Świerkowa, Wilcza, Ludwika Zamenhofa

12

Szkoła Podstawowa nr 16

im. Janusza Korczaka

w Rudzie Śląskiej

ul. Kukułcza 4

41-710 Ruda Śląska

Bocianów, Jana Długosza, Drozdów, Gilów, Gołębi, Górnośląska od nr 1 do nr 14, Kanarków, Katowicka od nr 1 do nr 75, Janusza Korczaka, Aleksandra Kowalskiego-Olka, Kukułcza, Lecha, Antoniego Nowary nr nieparzyste od nr 1 do nr 11, Obrońców Westerplatte, Odrodzenia, Okopowa, Tadeusza Rejtana, Władysława Reymonta, Robotnicza, dr Józefa Rostka, Sikorek, Skowronków, Słowików, Pawła Stalmacha, Szpaków, Szyb Andrzeja, Topolowa, Związku Młodzieży Polskiej

13

Szkoła Podstawowa nr 18

im. ks. Konstantego Damrota

w Rudzie Śląskiej

ul. Ignacego Łukasiewicza 7

41-707 Ruda Śląska

Aleja Dworcowa, Bałtycka, Stefana Batorego, ks. Stanisława Bisty, Norberta Bończyka, Borowików, Bratnia, Brynowska, Brzozowa, Cegielniana, Ciasna, Cyprysowa, Długa, Do Dworca, Dożynkowa, Drobna, Jana Dzierżonia, Gaikowa, Gajowa, Gościnna, Grobla Kolejowa, Jana, Kalinowa, Kamienna, Karolinki, Kłosowa, Krakusa, Księżycowa, Lipowa, Łowiecka, Ignacego Łukasiewicza, Łukowa, Maślaków, Mazowiecka, Młodzieżowa, Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Opolska, Oświęcimska nr nieparzyste od nr 1 do nr 145 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 136, Pieczarek, Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste, Poranna, Przemysłowa, Radoszowska, Rydzów, Solna, Strzelecka, Średnia, Tęczowa, Warsztatowa, Wschodnia, Ziemska, Żurawia

14

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Marii Konopnickiej

w Rudzie Śląskiej

ul. Wyzwolenia 11

41-707 Ruda Śląska

Chmielna, Do Gródka, Grzybowa, Handlowa, Huculska, Jabłoniowa, Jacka, Jagodowa, Jeżynowa, Kaszubska, Jana Kochanowskiego, Kochłowicka od nr 72 do końca, Krakowska, Krańcowa, Letnia, Łąkowa, Malinowa, Mrówcza, Nasypowa, Ondraszka, Opłotki, Oświęcimska nr nieparzyste od nr 145 do końca oraz nr parzyste od nr 138 do końca, Józefa Piłsudskiego nr parzyste, Pomorska, Poziomkowa, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Stefana Rogozińskiego, Rybna, Rzeczna, Sadowa, Siewna, Leopolda Staffa, Sudecka, Szyb Artura, Tatrzańska, ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 23, Warmińska, Weteranów, Wirecka, Wrocławska, Wyzwolenia nr nieparzyste od nr 1 do nr 151 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 148, Roberta Żymły

15

Szkoła Podstawowa nr 21

im. Biskupa Wilhelma Pluty

w Rudzie Śląskiej

ul. ks. Ludwika Tunkla 125

41-707 Ruda Śląska

Barbary, Brygadzistów od nr 1 do nr 10, Józefa Chełmońskiego, Dojazdowa, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Jagiełły, Józefa, Kasztanowa, Klonowa, Kopalniana od nr 1 do nr 10, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 18, Jacka Malczewskiego, Stanisława Moniuszki, Strumykowa, Sztygarska od nr 1 do nr 10, Śląska, Świętochłowicka, ks. Ludwika Tunkla od nr 24 do końca, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zjednoczenia

16

Szkoła Podstawowa nr 23

im. Jana Brzechwy

w Rudzie Śląskiej

ul. 11 Listopada 15

41-705 Ruda Śląska

Boczna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Jagiellońska, Katowicka od nr 76 do końca, Kręta, 11 Listopada, ks. Augustyna Potyki, Okrężna, Plebiscytowa, Józefa Pordzika, Prosta, Józefa Rymera, Ryszarda Siekiela, Wilhelma Szewczyka, Wita Stwosza, Zgody

17

Szkoła Podstawowa nr 24

im. Powstańców Śląskich

w Rudzie Śląskiej

ul. ks. Pawła Lexa 3

41-706 Ruda Śląska

Armii Krajowej, Beskidzka, Kazimierza Brodzińskiego, Jana Brzechwy, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, Konstantego I. Gałczyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Grodzka, Halembska, Harcerska, Hubalczyków, Nikodema Jaronia, Jastrzębia, Junaków, Jutrzenki, Kłodnicka od nr 60 do końca, Jerzego Kukuczki, Kurpiowska, Kuźników, ks. Pawła Lexa, Lubuska, Łowicka, Łużycka, 1-Maja nr nieparzyste od nr 31 do nr 131 oraz nr parzyste od nr 28 do nr 118, Makoszowska, Kornela Makuszyńskiego, Floriana Marciniaka, Marzanny, Mazurska, Miedziana, Młyńska, Orla, Alberta Pakuły, Pancernych, Jana Parandowskiego, Piwna, Podlaska, Przyjaźni, Rolnicza, Rybnicka, Sejmu Śląskiego, Skośna, Sobótki, Sokolska, Spiżowa, Srebrna, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Jadwigi Śląskiej Świętojańska, Złota, Żeliwna

18

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa Nr 25

im. Juliusza Słowackiego

w Rudzie Śląskiej

ul. Ignacego Kaczmarka 9

41-706 Ruda Śląska

Adama Asnyka, Bagienna, Burszki, Marii Dąbrowskiej, Ignacego Kaczmarka, Kłodnicka od nr 1 do nr 59, Kochłowicka od nr 1 do nr 71, Marii Kuncewiczowej, Ligocka, Łanowa, Makowa, Mikołowska, Miła, Nowowiejska, Odrzańska, Elizy Orzeszkowej, Panewnicka, Józefa Poniatowskiego, Haliny Poświatowskiej, Ptasia, Kazimierza Pułaskiego, Marii Rodziewiczówny, Brunona Schulza, Piotra Skargi nr nieparzyste od nr 1 do nr 13 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 24, Sosnowa, Studzienna, Wawrzyńca Szczudlaka, Romualda Traugutta, Wiśniowa, Wyżynna, Zacisze, Gabrieli Zapolskiej, Żytnia

19

Szkoła Podstawowa nr 30

im. Karola Miarki

w Rudzie Śląskiej

ul. Chryzantem 10

41-700 Ruda Śląska

Astrów, Wiktora Brańskiego, Bratków, Bzów, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Jaśminów, Konwalii, Krokusów, Klary, Magnolii, 1-Maja nr nieparzyste od nr 365 do końca oraz nr parzyste od nr 364 do końca, Narcyzów, Noworudzka, Porębska, Raciborska, Różana, Sasanek, Słowiańska, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb Walenty, Tulipanów, Wawelska, Wolności nr nieparzyste od nr 39 do końca oraz nr parzyste od nr 32 do końca, Zabrzańska od nr 31 do końca

20

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Juliusza Słowackiego

w Rudzie Śląskiej

ul. Bytomska 45

41-704 Ruda Śląska

Bobrecka, Wojciecha Bogusławskiego, Bytomska od nr 8 do końca, Witolda Czapli, Gliwicka, Grunwaldzka, Kardynała Augustyna Hlonda, Adama Huloka, Józefa Janty, Jaracza, Kopalnia Karol, Królowej Jadwigi, Mateusza, Młodego Górnika, Heleny Modrzejewskiej od nr 1 do nr 8, Orzegowska od nr 35 do końca, Piaseczna, Emilii Plater, Przelotowa, Aleksandra Puszkina, Skalna, Stroma, Piotra Tomanka, Warszawska, Stanisławy Wysockiej

21

Szkoła Podstawowa nr 40

im. Karola Goduli

w Rudzie Śląskiej

ul. Joanny 13

41-703 Ruda Śląska

Fabryczna, Floriana, Karola Goduli, Emanuela Imieli, Joanny, Maksymiliana Kolbe, Wincentego Lipa, Lipińska, Heleny Modrzejewskiej od nr 9 do końca, Ignacego Nowaka, Plac Niepodległości, Podlas od nr 1 do nr 19, Przedszkolna, Rencistów, Ludwika Solskiego, Stara, Szyb Zofii, Tylna

22

Szkoła Podstawowa nr 41

im. Józefa Wieczorka

w Rudzie Śląskiej

ul. Jana Gierałtowskiego 15

41-700 Ruda Śląska

ks. Józefa Czempiela, Jana Dobrego, Dunajewskiego, Jana Gierałtowskiego, Górnicza, Kędzierzyńska, Antoniego Maya, Nad Bytomką, Na Łąkach, Ogrodowa, Piastowska nr nieparzyste od nr 19 do końca oraz nr parzyste od nr 2 do końca, Potokowa, Przy Kolei, Marii Skłodowskiej-Curie, Sobieskiego, Sosinki, Ryszarda Sprusa, Szczęść Boże, Torowa, Zwycięstwa, Stefana Żeromskiego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe